Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem

stáhnout pdf
autor:  Ing. Zdenka Kotoulová, Ing. Jaroslav Váňa, CSc./MŽP ve spolupráci s Českým ekologickým ústavem    rok:  2001
štítky:  bioodpady a kompostování

V předkládané příručce jsou rozvedeny postupy odděleného sběru a materiálového využití biologicky rozložitelných odpadů obsažených v komuním odpadu.
Příručka poskytuje podklady pro rozhodování orgánů veřejné správy i provozních firem o způsobech nakládání s bioodpady a o postupech jejich realizace, které směřují ke kvantitativnímu i kvalitativnímu odlehčení skládek komunálního odpadu.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png

 
_#RIGHT___