Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

alternativní paliva

Publikace k tématu: alternativní paliva

Časopis Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Velký třesk v oblasti obnovitelných zdrojů může vyvolat novela zákona o podporovaných zdrojích. Právě v době její uzávěrky bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení.>>>

Časopis Biom 2/2018 Biomasa v dopravě

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Otevíráme tentokrát kontroverzní téma biopaliva v dopravě. Často jsme svědky diskuzí, zda biopaliva skutečně přispívají k ochraně životního prostředí.>>>

Časopis Biom 1/2018

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování biopaliva spalování biomasy alternativní paliva energetický management bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

V tomto čísle jsme se zaměřili na řešení problémů s pojištěním bioplynových stanic. Hned v úvodním článku Vás seznámíme s novým komplexním pojištěním, které bylo pro CZ Biom ušité na míru.>>>

Časopis Biom 2/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2016

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2015

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    
  štítky:  bioodpady a kompostování alternativní paliva biopaliva spalování biomasy obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn
diskuse:  0

V třídění a využivání biologicky rozložitelných odpadů máme v Česku co zlepšovat. Pro někoho je povinné třídění bioodpadů obtíží, pro jiného příležitostí.>>>

Alternativní zdroje energie - biopaliva

stáhnout pdf
autor:  Ivana Požárová/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně    rok:  2007
  štítky:  alternativní paliva biopaliva
diskuse:  0

Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie - konkrétně biopaliva, se zaměřením na alternativní motorová biopaliva.>>>

Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy v České republice

stáhnout pdf
autor:  Zdeněk Říha, České vysoké učení technické v Praze    rok:  2007
  štítky:  alternativní paliva
diskuse:  0

Závěrečná zpráva shrnuje velmi stručně první dva roky řešení, kde poukazuje především na technologické možnosti zavádění alternativních paliv a na scénáře jejich možného rozvoje.>>>

CNG - Alternativní palivo v dopravě

stáhnout pdf
autor:  E.ON Česká republika, s.r.o.    rok:  2012
  štítky:  alternativní paliva
diskuse:  0

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Zemní plyn je dostupný v plynovodné síti a běžně se s ním setkáme v domácnostech, kde slouží především jako topné médium.>>>

Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav potravinářský Praha    rok:  2008
  štítky:  alternativní paliva biopaliva obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Biopalivem uvedeným v názvu projektu je míněn častěji používaný a ve světě rozšířený název biodiesel.

Využití kapalných paliv z biomasy

stáhnout pdf
autor:  RAEN spol. s.r.o.    rok:  2001
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biopaliva alternativní paliva biomasa kapalná biopaliva
diskuse:  0

Rostliny pro energetické účely

stáhnout pdf
autor:  Česká energetická agentura    rok:  2005
  štítky:  alternativní paliva obnovitelné zdroje energie biomasa pěstování biomasy
diskuse:  0

Publikace seznamuje s rostlinami vhodnými pro cílené pěstování k energetickým účelům, s možností jejich následného využívání pro přímé spalování. Jednotlivé druhy rostlin>>>

Biobutanol jako pohonná hmota v dopravě

stáhnout pdf
autor:  Ústav technologie ropy a petrochemie VŠCHT    rok:  2008
  štítky:  alternativní paliva kapalná biopaliva biopaliva obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

I přes značné problémy spojené s vysokými výrobními náklady, technickými a logistickými problémy a negativním vlivem na cenu potravin v případě biopaliv tzv. 1. generace vývoj směřuje k biopalivům >>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png