Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

pěstování biomasy

Publikace k tématu: pěstování biomasy

Časopis BIOM 3/19 - Ohlédnutí za zkušenostmi s biomasou a bioplynem

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2019 Biomasa v době klimatických změn

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 1/2016

stáhnout pdf

Časopis 1 2015

stáhnout pdf

Plantáže rychle rostoucích dřevin

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2008
  štítky:  pěstování biomasy
diskuse:  0

Infolist představující plantáže rychle rostoucích dřevin v Evropě, výhody pěstování rychle rostoucích dřevin, výhody opětovného využití odpadních vod a kalů včetně enviromentální a hygienické>>>

Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny

stáhnout pdf
autor:  Vladimír Mana    rok:  2007
  štítky:  pěstování biomasy
diskuse:  0

Článek se zabývá problematikou pěstování energetické biomasy v České republice. Stručně je představena charakteristika přírodních podmínek ČR a charakteristika využití území (land use).>>>

Faktory ovlivňující konkurenceschopnost cíleně pěstované biomasy

stáhnout pdf
autor:  Kamila Havlíčková, Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček    rok:  2009
  štítky:  pěstování biomasy
diskuse:  0

S rostoucí poptávkou po biomase pro energetické účely se stává stále důležitější otázkou, jakou lze očekávat cenu biomasy do budoucnosti. Budoucí cena biomasy je totiž jedním ze>>>

Rostliny pro energetické účely

stáhnout pdf
autor:  Česká energetická agentura    rok:  2005
  štítky:  alternativní paliva obnovitelné zdroje energie biomasa pěstování biomasy
diskuse:  0

Publikace seznamuje s rostlinami vhodnými pro cílené pěstování k energetickým účelům, s možností jejich následného využívání pro přímé spalování. Jednotlivé druhy rostlin>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png