Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách

stáhnout pdf
autor:  Ing. Petr Plíva, CSc.; Ing. Antonín Jelínek, CSc.; Ing. Mária Kollárová/Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2006
štítky:  bioodpady a kompostování

Změna charakteru zemědělské výroby, nezbytnost údržby krajiny, velká produkce odpadu organického původu z lidské činností a snaha o dodržení zásad ochrany životního prostředí vede k nutnosti řešit smysluplné zpracování této zbytkové biomasy. Jedním z možných řešení je řízené a kontrolované mikrobiální aerobní kompostování – cílené a promyšlené využití přirozeného procesu běžně probíhajícího v přírodě.
Optimální podmínky umožňující průběh řízeného kompostování je zajišťováno vhodnými technickými prostředky pro provádění operací, souvisejících s kompostovacím procesem a technickými prostředky pro co nejpřesnější monitorování tohoto procesu.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png

 
_#RIGHT___