Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa

Sdružení CZ Biom vypracovalo pro potřeby Státního fondu životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou kompostáren určených ke zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů především od obyvatel a z údržby městské zeleně. Tato příručka si klade za cíl seznámit širokou i odbornou veřejnost s možnostmi výstavby kompostáren, se základními technologickými i právními otázkami spojenými s přípravou, výstavbou a provozem těchto zařízení a poskytnout některé důležité poznatky a zkušenosti z již realizovaných zařízení.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png