Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

pasivní domy

Publikace k tématu: pasivní domy

Návrh nízkoenergetických a pasivních domů - novostavby, rekonstrukce, energetika provozu

stáhnout pdf
autor:  Ing. Michal Čejka    rok:  2012
  štítky:  pasivní domy nízkoenergetické stavby budovy
diskuse:  0

Prezentace 2. přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Zásady výstavby pasivních domů

stáhnout pdf
autor:  Karel Srdečný, Jan Antonín/EkoWATT    rok:  2011
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Pasivní dům potřebuje ve srovnání s běžnou stavbou až desetkrát méně tepla na vytápění – méně než 20 kWh/m2.rok.>>>

Základní principy konceptu pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Ing. Jan Bárta/Centrum pasivního domu    rok:  2005
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

V době vzrůstajících nároků na kvalitu bydlení je především velmi důležitá pohoda prostředí: „Konečně mám teplé nohy“ pochvalují si obyvatelé pasivních domů, protože>>>

Základy návrhu, principy pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Jiří Cihlář, Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2007
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Josu to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní - teplo vyzařované lidmi a spotřebiči.>>>

Základní principy pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budovy s velmi nízkou spotřebou energie.>>>

Pasivní domy v ČR - poslání experimentu, jak může pomoci věda a výzkum?

stáhnout pdf
autor:  Ing. arch. Dalibor Borák, Ing. arch. Josef Smola/Inženýrská komora    rok:  2011
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

V současné době je základním tématem, které se objevuje ve všech Evropských dokumentech a tedy i v dokumentech dotýkajících se architektury a stavění, téma udržitelnosti.>>>

Technické a dispoziční řešení pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Pořekadlo: „Dvakrát měř, jednou řež!“, platí u pasivních domů dvojnásob. Nejen u větších objektů se vyplácí zpracovat více variant, kterých porovnáním se optimalizuje>>>

Pasivní domy - rady, tipy, informace

stáhnout pdf
autor:  Pražská energetika, a. s.    rok:  2012
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Jaké bydlení bychom si představovali? Jistě by mělo být hezké, moderní, dostatečně prostorné a především – energeticky úsporné.>>>

Úsporné zdroje energie v pasivních domech

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40 % po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U běžných domů zabírá většinu spotřeby>>>

Zasklení pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Myšlenka ideálního fungování pasivního domu je částečně založena na co největších tepelných ziscích. Je to logické.>>>

Větrání a vytápění pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Čerstvý vzduch a příjemně teplo Kvalitní čerstvý vzduch je pro život nepostradatelný, ať už na pracovišti nebo doma. Zabezpečit větrání v pravidelných intervalech není také jednoduché.>>>

Tepelné izolace pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Jiří Cihlář, Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Pasivní dům má extrémně nízkou spotřebu tepla. Aby v domě zůstala příjemná teplota i přesto, že se do něj dodává tak málo energie, je třeba teplo úzkostlivě chránit.>>>

Rekonstrukce v pasivním standardu

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Říká se: „Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!“ Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu na pasivní, které>>>

Neprůvzdušnost pasivního domu

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Dokonalé vyřešení a realizace vzduchotěsné obálky budovy je jedním ze základních pilířů pasivního domu. Nepotřebnému „větrání“ spárami a netěsnostmi se v pasivním>>>

Kvalita vnitřního prostředí pasivních domů

stáhnout pdf
autor:  Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Asi každý z nás pozná chvíle, kdy se v místnosti už nedá vydržet. Někdy kvůli vydýchanému vzduchu, až máme pocit, že usínáme, jindy kvůli pachům, suchému vzduchu nebo nevyhovující teplotě.>>>

Okna a dveře pro pasivní domy

stáhnout pdf
autor:  Jiří Cihlář, Juraj Hazucha/Centrum pasivního domu    rok:  2010
  štítky:  pasivní domy
diskuse:  0

Okna a dveře, kterým se technicky říká výplně stavebních otvorů, mají v budovách řadu funkcí. Asi není třeba zmiňovat, že slouží zejména pro osvětlení místností, které>>>

Zkušenosti s provozem nízkoenergetických nízkonákladových budov v ČR

stáhnout pdf
autor:  SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie    rok:  2005
  štítky:  energetická náročnost budov pasivní domy nízkoenergetické stavby budovy
diskuse:  0

Veřejnost obvykle zastává názor, že nízkoenergetické stavění je záležitost obrovských investičních nákladů, které si jen tak někdo nemůže dovolit.>>>

Pasivní domy-radost z bydlení

stáhnout pdf
autor:  Centrum pasivního domu    rok:  2009
  štítky:  budovy pasivní domy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Pasivní dům poskytuje tepelné pohodlí v těch nejpřísnějších a celosvětově platných třídách komfortu. Díky úspoře tepla navíc nabízí perspektivu do budoucna.>>>

Pasivní domy

stáhnout pdf
autor:  Centrum pasivního domu    rok:  2008
  štítky:  budovy pasivní domy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Sborník, ktreý se přibližuje pasivní domy obecně, architektonická a technická řešení, rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu, pasivní stavby občanského vybavení, inovativní výrobky a>>>

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2006
  štítky:  budovy slunce pasivní domy energetická náročnost budov nízkoenergetické stavby úspora energií
diskuse:  0

Publikace je členěna do pěti samostatných článků. V nich jsou rozebrány náklady na energie v budovách, struktura spotřeby a nákladů a otázka snižování spotřeby při rekonstrukcích i při>>>

Infolisty o efektivním využívání energie

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2007
  štítky:  energetický management vytápění energetická náročnost budov pasivní domy obnovitelné zdroje energie nízkoenergetické stavby úspora energií
diskuse:  0

Text obsahuje 6 informačních listů – letáků na téma efektivní využití energie: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, úsporná opatření v rodinných a bytových domech, zásady výstavby nízkoenergetických>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png