Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

vítr

Publikace k tématu: vítr

Obnovitelné zdroje energie v EU a ve světě

stáhnout pdf
autor:  RNDr. Martin Bursík    rok:  2012
  štítky:  slunce voda obnovitelné zdroje energie vítr biomasa země
diskuse:  0

Prezentace přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

stáhnout pdf
autor:  Cambridgeská univerzita pro vedení v udržitelnosti / Glopolis    rok:  2012
  štítky:  voda vítr obnovitelné zdroje energie země slunce
diskuse:  0

Cílem této zprávy je poukázat na možnosti, které existují v oblasti obnovitelných zdrojů z hlediska rozsáhlé přeshraniční spolupráce, vytváření pracovních míst a možného růstu s cílem posílit dialog>>>

Větrné elektrárny: mýty a fakta

stáhnout pdf
autor:  Sdružení Calla, Hnutí DUHA    rok:  2006
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Česká republika ve využívání větrné energie zaostává. Díky garantovaným výkupním cenám obnovitelné elektřiny se však i u nás stavba větrných elektráren na mnoha místech začíná připravovat.>>>

Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny preventivní hodnocení území kraje nebo menších samosprávných celků

stáhnout pdf
autor:  doc. Ing. Petr Sklenička, CSc., doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc/Ministerstvo životního prostředí    rok:  2009
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Metodický návod stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je>>>

Energie větru

stáhnout pdf
autor:  Karel Srdečný, Jiří Beranovský, František Macholda, Jan Truxa/EkoWATT    rok:  2010
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se energie větru.

Malé větrné elektrárny a hybridní varianty

stáhnout pdf
autor:  Miroslav Gežo/Aerplast s.r.o.    rok:  2009
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Problematika využívání obnovitelných zdrojů energie včetně energie větru je v současné době velmi aktuální.>>>

Větrná energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Andrea Habrychová, Ing. Monika Hortvíková    rok:  2010
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Problematika využívání obnovitelných zdrojů energie, a tedy i energie větru, je v současné době velmi aktuální. Je nejenže námětem mnoha konferencí, ale v mnoha zemích se opět>>>

Větrné elektrárny - mnoho otazníků

stáhnout pdf
autor:  Václav Železný    rok:  2003
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Větrné elektrárny. Společně s vodní energií patří energie větru mezi ty člověkem nejdéle využívané.>>>

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2000
  štítky:  kapalná biopaliva voda spalování biomasy vítr obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn země slunce
diskuse:  0

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např.>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png