Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

biopaliva

Publikace k tématu: biopaliva

Časopis Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Velký třesk v oblasti obnovitelných zdrojů může vyvolat novela zákona o podporovaných zdrojích. Právě v době její uzávěrky bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení.>>>

Časopis Biom 2/2018 Biomasa v dopravě

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Otevíráme tentokrát kontroverzní téma biopaliva v dopravě. Často jsme svědky diskuzí, zda biopaliva skutečně přispívají k ochraně životního prostředí.>>>

Časopis Biom 1/2018

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování biopaliva spalování biomasy alternativní paliva energetický management bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

V tomto čísle jsme se zaměřili na řešení problémů s pojištěním bioplynových stanic. Hned v úvodním článku Vás seznámíme s novým komplexním pojištěním, které bylo pro CZ Biom ušité na míru.>>>

Časopis Biom 3/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2016

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2016

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2015

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    
  štítky:  bioodpady a kompostování alternativní paliva biopaliva spalování biomasy obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn
diskuse:  0

V třídění a využivání biologicky rozložitelných odpadů máme v Česku co zlepšovat. Pro někoho je povinné třídění bioodpadů obtíží, pro jiného příležitostí.>>>

Agropaliva versus zelená energie

stáhnout pdf
autor:  Hnutí DUHA    rok:  2008
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Agropaliva a obnovitelné zdroje energie nejsou totéž. Bionafta a další agropaliva slouží – v kapalném stavu – k pohonu motorů.>>>

Technologie výroby biopaliv druhé generace

stáhnout pdf
autor:  Jan Hromádko, Petr Miler, Vladimír Hönig, Martin Cindr/Česká zemědělská univerzita v Praze, Jiří Hromádko/Ministerstvo životního prostředí    rok:  2010
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Nepřijetím účinných opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů dojde v nadcházejících letech k dalšímu zvýšení emisí ze silniční dopravy.>>>

Spoluspalování biomasy v elekrtátnách a teplárnách

stáhnout pdf
autor:  Helena Součková/Univerzita J. E. Purkyně    rok:  2010
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Ke zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se Česká republika zavázala v Přístupové smlouvě k EU. Cílem je dosažení 8% podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných>>>

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

stáhnout pdf
autor:  Mgr. Vojtěch Máca/Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy    rok:  2005
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Doprava umožňuje pohyb obyvatel, přístup k místům, surovinám, zboží, pracovním příležitostem i ostatním lidem. Je proto v každé společnosti jednou ze základních služeb.>>>

Motorová paliva a biopaliva

stáhnout pdf
autor:  Ing. Václav Pražák/Česká rafinérská, a.s.    rok:  2008
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Provoz na silničních komunikacích neustále roste a tím značně přispívá k znečištění ovzduší. Stále zřejmější je také fakt, že stávající zdroje motorových paliv nejsou nevyčerpatelné.>>>

Kritéria udržitelnosti výroby biopaliv

stáhnout pdf
autor:  Soňa Hykyšová/TÜV SÜD Czech s.r.o.    rok:  2011
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Diskuse kolem biopaliv a jejich ekologického, ekonomického a sociálního přínosu přinesla řadu závažných otázek: Přispěje používání biopaliv ke skutečnému snížení emisí skleníkových plynů? Nebudou>>>

Enviromentální a sociálněekonomické dopady produkce biopaliv v mezinárodním měřítku

stáhnout pdf
autor:  Jan Blažek/Masarykova univerzita    rok:  2012
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Předmětem diplomové práce „Environmentální a sociálněekonomické dopady produkce biopaliv v mezinárodním měřítku“ je analýza rostoucí produkce biopaliv a plodin na jejich výrobu a environmentálních a>>>

Certifikace udržitelnosti biopaliv

stáhnout pdf
autor:  TÜV SÜD Czech s.r.o.    rok:  2011
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Certifikace dle mezinárodního systému ISCC. Ověření kritérií udržitelnosti pěstování biomasy. Ověření úspory emisí skleníkových plynů.>>>

Biopaliva v dopravě - šance pro zemědělství

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo zemědělství    rok:  2009
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Často medializovaný negativní dopad biopaliv na cenu a dostupnost potravin v EU se ukázal jako nepodložený a zcela nepravdivý.>>>

Biopaliva - udržitelně a na lokální úrovni

stáhnout pdf
autor:  Milan Smrž    rok:  2010
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Již několik let se vedou intenzivní diskuze o energetické a ekologické únosnosti biopaliv, o tom, zda jejich energetická bilance je negativní, a zda je vůbec z ekologického hlediska udržitelné>>>

Biopaliva. Palivo za jídlo?

stáhnout pdf
autor:  Christine Maritzová, František Marčík/Glopolis    rok:  2011
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Cílem tohoto materiálu je představit problematiku biopaliv v celosvětovém kontextu.>>>

Biomasa - biopaliva

stáhnout pdf
autor:  Ing. Vlasta Petříková, DrSc./CZ Biom – České sdružení pro biomasu    rok:  2010
  štítky:  biopaliva biomasa
diskuse:  0

Biomasa jako obnovitelný zdroj energie má 3 základní formy: pevná biomasa – především pro vytápění budov, plynná – bioplyn, produkt bioplynových stanic a tekutá forma – biopaliva pro dopravu, jako>>>

Alternativní zdroje energie - biopaliva

stáhnout pdf
autor:  Ivana Požárová/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně    rok:  2007
  štítky:  alternativní paliva biopaliva
diskuse:  0

Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie - konkrétně biopaliva, se zaměřením na alternativní motorová biopaliva.>>>

Biomasa - návrat k lokální surovinové politice a šance pro ekologické nevládní organizace

stáhnout pdf
autor:  Linda Klvaňová/Zelený kruh, Jan Habart/BIOM CZ    rok:  2005
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Tento infolist vznikl v souvislosti se třetím seminářem projektu „Změna Energie. Teď a nyní!“, který se konal 9. a 10. února 2006 v Praze.>>>

Metodická příručka ke studii "Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy" biomasy"

stáhnout pdf
autor:  Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc/Technická univerzita Ostrava    rok:  2007
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Metodická příručka ke studii "Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy" biomasy" v rámci projektu "Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z>>>

Metodická příručka ke studii "Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy"

stáhnout pdf
autor:  Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Pavel Janásek/Technická univerzita Ostrava    rok:  2007
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Metodická příručka ke studii "Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy" v rámci projektu "Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z biomasy.>>>

Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely

stáhnout pdf
autor:  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem    rok:  2012
  štítky:  biopaliva
diskuse:  0

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví.

1 | 2 | »
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png