Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

stáhnout pdf
autor:  Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina, Jaromír Manhart, Kamila Součková/MŽP    rok:  2011
štítky:  bioodpady a kompostování

Tato publikace vytvořená v rámci projektu "Technická asistence Fondu soudržnosti" poskytuje návod starostům a zastupitelům obcí k realizaci projektů systemů separace bioodpadu, tj. zavedení systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (zkráceně BRKO), respektive jeho hlavní složky biologického odpadu (zkráceně BO) tak, aby mohly být financované v rámci Operačního programu životní prostředi (OPŽP), Oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. Jedná se zejména o kompostování bioodpadu a jeho využití na bioplynovych stanicích.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png