Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Časopis Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2

stáhnout pdf
rok:  2018
štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie

Velký třesk v oblasti obnovitelných zdrojů může vyvolat novela zákona o podporovaných zdrojích. Právě v době její uzávěrky bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení. Její finální podoba se však může změnit, protože k jejímu návrhu bude ještě promlouvat odborná veřejnost, parlament a senát. Toto číslo nabízí souhrn doposud zveřejněného materiálu. Kromě jiného se v tomto čísle věnujeme změnám Evropské legislativy, a to připravované směrnici o obnovitelných zdrojích a nové úpravě v oblasti obchodování s emisemi CO2 a jejímu vlivu na trh s elektřinou.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png