Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

vytápění

Publikace k tématu: vytápění

Časopis Biom 4/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2016

stáhnout pdf

Vytápění a příprava teplé vody v šetrných budovách

stáhnout pdf
autor:  Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.    rok:  2012
  štítky:  budovy nízkoenergetické stavby vytápění
diskuse:  0

Prezentace 5. přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Tepelná čerpadla

stáhnout pdf
autor:  Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.    rok:  2012
  štítky:  budovy země vytápění
diskuse:  0

Prezentace 4. přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Solární tepelné soustavy

stáhnout pdf
autor:  Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.    rok:  2012
  štítky:  budovy slunce vytápění
diskuse:  0

Prezentace 3. přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Vytápění, větrání a chlazení v jednom systému

stáhnout pdf
autor:  SCHULZ ENERGY SYSTEMS    rok:  2011
  štítky:  vytápění
diskuse:  0

Kombinace jednotlivých dílčích řešení různých výrobců je časově a finančně náročná. Optimální součinnost funkcí vytápění a větrání v jednom systému nabízí spoustu výhod.>>>

Teplovzdušné vytápění nejen pro energeticky pasivní domy

stáhnout pdf
autor:  Martin Jindrák/ATREA s.r.o.    rok:  2010
  štítky:  vytápění
diskuse:  0

V porovnání s předchozími lety se výstavba energeticky úsporných objektů dostala do širšího okruhu zájemců o stavbu. Nemalý podíl na tomto stavu měla i státní podpora těchto opatření.>>>

Porovnání různých způsobů podlahového vytápění

stáhnout pdf
autor:  Jiří Klusák/Vysoké učení technické v Brně    rok:  2004
  štítky:  vytápění
diskuse:  0

Autor této diplomová práce se zabýval porovnáním různých způsobů podlahového vytápění.

Moderní vytápění rodinného domu a bytu

stáhnout pdf
autor:  Viessmann, spol. s r. o.    rok:  2008
  štítky:  vytápění
diskuse:  0

Cílem této odborné řady je představit různá technická řešení pro vytápění a ohřev pitné vody na základě aktuálních stavebních standardů.

Biomasa a její využití pro vytápění budov

stáhnout pdf
autor:  Ing. Petr Hanek/VENTOS    rok:  2005
  štítky:  vytápění
diskuse:  0

Biomasa, respektive dřevo, bylo do poloviny 18. století prakticky jediným palivem využívaným pro získání užitečné tepelné energie člověkem. V 19. století tuto dominantní>>>

Vliv udržitelné výstavby z technickoekonomického hlediska

stáhnout pdf
autor:  ENVIROS s.r.o.    rok:  2008
  štítky:  budovy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Cílem případové studie je poskytnou možnosti porovnání běžné s energeticky úspornou výstavbou na území České republiky dle různých hledisek.>>>

Pasivní domy-radost z bydlení

stáhnout pdf
autor:  Centrum pasivního domu    rok:  2009
  štítky:  budovy pasivní domy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Pasivní dům poskytuje tepelné pohodlí v těch nejpřísnějších a celosvětově platných třídách komfortu. Díky úspoře tepla navíc nabízí perspektivu do budoucna.>>>

Pasivní domy

stáhnout pdf
autor:  Centrum pasivního domu    rok:  2008
  štítky:  budovy pasivní domy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Sborník, ktreý se přibližuje pasivní domy obecně, architektonická a technická řešení, rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu, pasivní stavby občanského vybavení, inovativní výrobky a>>>

Jak postavit nízkoenergetický dům

stáhnout pdf
autor:  Ekowatt    rok:  2008
  štítky:  budovy nízkoenergetické stavby energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií.>>>

Infolisty o efektivním využívání energie

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2007
  štítky:  energetický management vytápění energetická náročnost budov pasivní domy obnovitelné zdroje energie nízkoenergetické stavby úspora energií
diskuse:  0

Text obsahuje 6 informačních listů – letáků na téma efektivní využití energie: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, úsporná opatření v rodinných a bytových domech, zásady výstavby nízkoenergetických>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png