Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

bioplyn

Publikace k tématu: bioplyn

Časopis BIOM 3/19 - Ohlédnutí za zkušenostmi s biomasou a bioplynem

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Velký třesk v oblasti obnovitelných zdrojů může vyvolat novela zákona o podporovaných zdrojích. Právě v době její uzávěrky bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení.>>>

Časopis Biom 2/2018 Biomasa v dopravě

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Otevíráme tentokrát kontroverzní téma biopaliva v dopravě. Často jsme svědky diskuzí, zda biopaliva skutečně přispívají k ochraně životního prostředí.>>>

Časopis Biom 1/2018

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování biopaliva spalování biomasy alternativní paliva energetický management bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

V tomto čísle jsme se zaměřili na řešení problémů s pojištěním bioplynových stanic. Hned v úvodním článku Vás seznámíme s novým komplexním pojištěním, které bylo pro CZ Biom ušité na míru.>>>

Časopis Biom 4/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2016

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2016

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2015

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    
  štítky:  bioodpady a kompostování alternativní paliva biopaliva spalování biomasy obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn
diskuse:  0

V třídění a využivání biologicky rozložitelných odpadů máme v Česku co zlepšovat. Pro někoho je povinné třídění bioodpadů obtíží, pro jiného příležitostí.>>>

Časopis 1 2015

stáhnout pdf

Implementační akční plán pro obor bioplyn

stáhnout pdf
autor:  Česká bioplynová asociace    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Implementační akční plán (IAP) je druhým krokem strategických aktivit CzBA. Navazuje na strategickou výzkumnou agendu (SVA), která byla dokončena a zveřejněna v dubnu 2010.>>>

Strategická výzkumná agenda oboru bioplyn

stáhnout pdf
autor:  Česká bioplynová asociace    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oboru bioplyn je definována pro období příštích 10 let v rámci České republiky.>>>

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 4

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 4: Kombinovaný provozní řád pro výrobu bioplynu v bioplynových stanicích.

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 3

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 3: Společné sdělení odboru rostlinných komodit a odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství a odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci vyjasnění komodity „hnůj“.>>>

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 2

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 2: Tabulka 3 Seznam využitelných bioodpadů na bioplynové stanici

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 1

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 1: Kvalita vstupních surovin/odpadů

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany ŽP k podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je zavázat příslušné orgány státní správy v oblasti životního prostředí k jednotnému postupu při povolování a schvalování bioplynových stanic před uvedením do>>>

Metodický návod k provádění biologického hodnocení

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Tento metodický návod upřesňuje postup provádění biologického hodnocení a jeho obsah ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších>>>

Využití a ekonomika bioplynových stanic v zemědělském podniku

stáhnout pdf
autor:  Oldřich Mužík, Zdeněk Abrham, VÚZT    rok:  2007
  štítky:  bioplyn
diskuse:  0

Příspěvek se zbývá vlivem provozu bioplynové stanice na ekonomiku modelových zdmědělských podiků.

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom – České sdružení pro biomasu    rok:  2009
  štítky:  bioplyn
diskuse:  0

Základem této publikace je překlad 3. přepracovaného vydání knihy „Handreichung: Biogasgewinnung und -nutzung“ vydaného Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) v roce 2006.>>>

Bioplyn - jeho získávání a využití

stáhnout pdf
autor:  Milan Smrž    rok:  2010
  štítky:  bioplyn
diskuse:  0

Infolist o metodě získávání bioplynu, produktivitě výroby, aplikacíh a technologii.

Bioplyn jako alternativní zdroj energie v České republice

stáhnout pdf
autor:  Bc. Alice Kaletová    rok:  2011
  štítky:  bioplyn
diskuse:  0

Diplomová práce představuje bioplyn jako obnovitelný zdroj energie s vysokým potenciálem tvořící alternativu tradičním fosilním energetickým zdrojům.>>>

Bioplyn - energie ze zemědělství

stáhnout pdf
autor:  Petr Michal    rok:  2005
  štítky:  bioplyn
diskuse:  0

Současná energetická situace ve světě, Českou republiku nevyjímaje, se vyznačuje vysokou poptávkou po energiích a s tím souvisejícím silným nárůstem cen.>>>

Alternativní využití bioplynu

stáhnout pdf
autor:  Ing. Michal Žídek    rok:  2004
  štítky:  bioplyn
diskuse:  0

Rozvoj BPS (bioplynových stanic) je žádoucí s ohledem na závazek ČR dosáhnout většího podílu obnovitelných energií z celkové energetické spotřeby.>>>

1 | 2 | »
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png