Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

slunce

Publikace k tématu: slunce

Obnovitelné zdroje energie v EU a ve světě

stáhnout pdf
autor:  RNDr. Martin Bursík    rok:  2012
  štítky:  slunce voda obnovitelné zdroje energie vítr biomasa země
diskuse:  0

Prezentace přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Solární tepelné soustavy

stáhnout pdf
autor:  Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.    rok:  2012
  štítky:  budovy slunce vytápění
diskuse:  0

Prezentace 3. přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

stáhnout pdf
autor:  Cambridgeská univerzita pro vedení v udržitelnosti / Glopolis    rok:  2012
  štítky:  voda vítr obnovitelné zdroje energie země slunce
diskuse:  0

Cílem této zprávy je poukázat na možnosti, které existují v oblasti obnovitelných zdrojů z hlediska rozsáhlé přeshraniční spolupráce, vytváření pracovních míst a možného růstu s cílem posílit dialog>>>

Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny preventivní hodnocení území kraje nebo menších samosprávných celků

stáhnout pdf
autor:  doc. Ing. Petr Sklenička, CSc., doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc/Ministerstvo životního prostředí    rok:  2009
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Metodický návod stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je>>>

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Úvod do problematiky Právní předpisy Fotovoltaické systémy Umisťování, povolování a užívání fotovoltaických systémů>>>

Energie slunce – ohřev vody, vytápění

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se ohřevu vody, vytápění.

Energie slunce – výroba elektřiny

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkají se výroby elektřiny ze sluneční energie.

Solární řešení pro přípravu teplé vody a podporu vytápění

stáhnout pdf
autor:  JUNKERS Skupina Bosh    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Slunečné vyhlídky pro Váš tepelný komfort. Infolist JUNKERS Skupiny Bosh

Využití solární energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Jiří Mach    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Slunce dodává na zemi ohromné množství energie, které nevyužíváme a vyrábíme teplo z jiných zdrojů.>>>

Využití solární energie - fotovoltaické články

stáhnout pdf
autor:  Radim Bělohlav/Střední průmyslová škola strojnická Tábor    rok:  2007
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Tato práce se zabývá fotovoltaickými články. Je rozdělena na 9 kapitol. První kapitola popisuje Slunce jako zdroj pro výrobu elektrické energie.>>>

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2006
  štítky:  budovy slunce pasivní domy energetická náročnost budov nízkoenergetické stavby úspora energií
diskuse:  0

Publikace je členěna do pěti samostatných článků. V nich jsou rozebrány náklady na energie v budovách, struktura spotřeby a nákladů a otázka snižování spotřeby při rekonstrukcích i při>>>

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2000
  štítky:  kapalná biopaliva voda spalování biomasy vítr obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn země slunce
diskuse:  0

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např.>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png