Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn

Sdružení CZ Biom vypracovalo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou bioplynových stanic určených pro zpracování komunálních odpadů včetně BRKO v České republice. Tato příručka si klade za cíl seznámit širokou i odbornou veřejnost s možnostmi výstavby těchto zařízení, se základními technologickými i legislativními otázkami spojenými s přípravou, výstavbou a provozem těchto zařízení, poskytnout některé důležité poznatky a zkušenosti z již realizovaných zařízení a předat potenciálním investorům základní zkušenosti s využíváním finančních prostředků z OPŽP.

Komentáře:
24 May 2012 17:50 test
- tes
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png