Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

kapalná biopaliva

Publikace k tématu: kapalná biopaliva

Časopis Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Velký třesk v oblasti obnovitelných zdrojů může vyvolat novela zákona o podporovaných zdrojích. Právě v době její uzávěrky bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení.>>>

Časopis Biom 2/2018 Biomasa v dopravě

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Otevíráme tentokrát kontroverzní téma biopaliva v dopravě. Často jsme svědky diskuzí, zda biopaliva skutečně přispívají k ochraně životního prostředí.>>>

Časopis Biom 2/2016

stáhnout pdf

Využití kapalných biopaliv pro pohon motorových vozidel

stáhnout pdf
autor:  Gustav Šebor, Milan Pospíšil a Daniel Maxa/Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠŠCHT Praha    rok:  2006
  štítky:  kapalná biopaliva
diskuse:  0

V České republice v současné době probíhá intenzivní diskuse o využžití kapalných biopaliv jako pohonných hmot v dopravě.>>>

Využití kapalných paliv z biomasy

stáhnout pdf
autor:  RAEN spol. s.r.o.    rok:  2001
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biopaliva alternativní paliva biomasa kapalná biopaliva
diskuse:  0

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2000
  štítky:  kapalná biopaliva voda spalování biomasy vítr obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn země slunce
diskuse:  0

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např.>>>

Biobutanol jako pohonná hmota v dopravě

stáhnout pdf
autor:  Ústav technologie ropy a petrochemie VŠCHT    rok:  2008
  štítky:  alternativní paliva kapalná biopaliva biopaliva obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

I přes značné problémy spojené s vysokými výrobními náklady, technickými a logistickými problémy a negativním vlivem na cenu potravin v případě biopaliv tzv. 1. generace vývoj směřuje k biopalivům >>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png