Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Metodický návod odboru odpadů MŽP - Komunitní/obecní kompostárna

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí    rok:  2012
štítky:  bioodpady a kompostování

Postup při projektování a zřizování kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png