Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

energetický management

Publikace k tématu: energetický management

Časopis Biom 1/2018

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování biopaliva spalování biomasy alternativní paliva energetický management bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

V tomto čísle jsme se zaměřili na řešení problémů s pojištěním bioplynových stanic. Hned v úvodním článku Vás seznámíme s novým komplexním pojištěním, které bylo pro CZ Biom ušité na míru.>>>

Časopis Biom 1/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2016

stáhnout pdf

Časopis 1 2015

stáhnout pdf

Principy a nástroje energetického managementu

stáhnout pdf
autor:  Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.    rok:  2012
  štítky:  energetický management budovy
diskuse:  0

Prezentace úvodní přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Příručka pro energetické managery měst a obcí

stáhnout pdf
autor:  Publikace vznikla v rámci projektu MODEL    rok:  2010
  štítky:  energetický management
diskuse:  0

Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce.>>>

Praktická příručka energetického managementu

stáhnout pdf
autor:  Ing. Libor Lenža, Ing. Naděžda Lenžová/Regionální energetické centrum, o. p. s.    rok:  2007
  štítky:  energetický management
diskuse:  0

Každý provozovaný objekt či areál vykazuje nemalé náklady na zajištění provozu bez ohledu na charakter využití, a to především z pohledu zabezpečení energetických potřeb.>>>

K úsporám přes energetický management

stáhnout pdf
autor:  INSTAR ITS    rok:  2010
  štítky:  energetický management
diskuse:  0

IS ENERGIS- efektivní nástroj pro energetický management

Energetický management - sledování a řízení spotřeby energií s cílem snížit energetickou spotřebu, snížit náklady na energie a snížit emise CO2

stáhnout pdf
autor:  IKA DATA, spol. s r. o.    rok:  2011
  štítky:  energetický management
diskuse:  0

Energetický management je imperativem dnešní doby. Náklady spojené s dodávkou energií lze v administrativních budovách poměrně snadno snížit až o pětinu, bez nutnosti velkých investic.>>>

Energetický management podniku

stáhnout pdf
autor:  ELVAC IPC s. r. o.    rok:  2009
  štítky:  energetický management
diskuse:  0

Účty za energie tvoří významnou část výrobních nákladů. Omezení výdajů v této oblasti je tedy cestou ke zvýšení zisku, případně snížení ceny výrobků a tím zlepšení jejich konkurenceschopnosti na trhu.>>>

Energetický management - efektivní využití energie

stáhnout pdf
  štítky:  energetický management
diskuse:  0

V rámci energetického managementu lze řešit elektroenergetiku, tepelné hospodářství, zemní plyn, vodní hospodářství, ostatní média, jiné technologie...

Energetický management

stáhnout pdf
autor:  CONTROL ENGINEERING ČESKO    rok:  2010
  štítky:  energetický management
diskuse:  0

Účty za energie tvoří stále významnější část jak přímých výrobních nákladů, tak také nákladů režijních, s výrobou spojených nepřímo.>>>

Vliv udržitelné výstavby z technickoekonomického hlediska

stáhnout pdf
autor:  ENVIROS s.r.o.    rok:  2008
  štítky:  budovy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Cílem případové studie je poskytnou možnosti porovnání běžné s energeticky úspornou výstavbou na území České republiky dle různých hledisek.>>>

Úspory energie v domácnosti

stáhnout pdf
autor:  PRE    rok:  2008
  štítky:  budovy energetický management úspora energií
diskuse:  0

Tato publikace Vám poskytne rady a tipy, jak v domácnosti snížit spotřebu energie, a tím i Vaše výdaje. Stále existuje řada možností, jak uspořit.>>>

Ekologický a energeticky úsporný systém zásobníkových zdrojů tepla

stáhnout pdf
autor:  GAS s.r.o.    rok:  2008
  štítky:  energetický management energetická náročnost budov budovy
diskuse:  0

Návrh zásobníkového zdroje je v publikaci popsán a na schématech zapojení prezentován pro různé varianty topných zdrojů.

Pasivní domy-radost z bydlení

stáhnout pdf
autor:  Centrum pasivního domu    rok:  2009
  štítky:  budovy pasivní domy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Pasivní dům poskytuje tepelné pohodlí v těch nejpřísnějších a celosvětově platných třídách komfortu. Díky úspoře tepla navíc nabízí perspektivu do budoucna.>>>

Pasivní domy

stáhnout pdf
autor:  Centrum pasivního domu    rok:  2008
  štítky:  budovy pasivní domy energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Sborník, ktreý se přibližuje pasivní domy obecně, architektonická a technická řešení, rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu, pasivní stavby občanského vybavení, inovativní výrobky a>>>

Jak postavit nízkoenergetický dům

stáhnout pdf
autor:  Ekowatt    rok:  2008
  štítky:  budovy nízkoenergetické stavby energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií.>>>

Energetická náročnost budov

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2009
  štítky:  budovy energetická náročnost budov energetický management
diskuse:  0

Publikace přehledným a srozumitelným způsobem objasňuje pojmy a stávající předpisy související s požadavky na energetickou náročnost budov.>>>

Infolisty o efektivním využívání energie

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2007
  štítky:  energetický management vytápění energetická náročnost budov pasivní domy obnovitelné zdroje energie nízkoenergetické stavby úspora energií
diskuse:  0

Text obsahuje 6 informačních listů – letáků na téma efektivní využití energie: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, úsporná opatření v rodinných a bytových domech, zásady výstavby nízkoenergetických>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png