Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Alternativní zdroje energie - biopaliva

stáhnout pdf
autor:  Ivana Požárová/Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně    rok:  2007
štítky:  alternativní paliva biopaliva

Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie - konkrétně biopaliva, se zaměřením na alternativní motorová biopaliva. Popsány jsou současné poznatky o biopalivech, jejich vlastnostech a způsobech získávání, jakož i problémy s nimi spojené. Zmíněny jsou jak perspektiva využívání biopaliv (FAME, bioetanol, využití vodíku), tak i možnosti využití biomasy v ČR, včetně legislativy a státní podpory biopaliv v ČR a Evropské unii.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png