Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

obnovitelné zdroje energie

Publikace k tématu: obnovitelné zdroje energie

Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Tlak na využívání vedlejší i hlavní zemědělské produkce pro výrobu bioplynu v České republice daný vnějšími i vnitřními podmínkami se stále výrazněji se projevuje. Ve většině>>>

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2000
  štítky:  kapalná biopaliva voda spalování biomasy vítr obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn země slunce
diskuse:  0

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např.>>>

Konkurenceschopnost bioenergetických produktů - 2.část

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biomasa bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Konkurenceschopnost bioenergetických produktů - 1.část

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biomasa bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Infolisty o efektivním využívání energie

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2007
  štítky:  energetický management vytápění energetická náročnost budov pasivní domy obnovitelné zdroje energie nízkoenergetické stavby úspora energií
diskuse:  0

Text obsahuje 6 informačních listů – letáků na téma efektivní využití energie: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, úsporná opatření v rodinných a bytových domech, zásady výstavby nízkoenergetických>>>

Bioodpad-bioplyn-energie

stáhnout pdf
autor:  České ekologické manažerské centrum    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioodpady a kompostování bioplyn
diskuse:  0

Bioplyn vyrobený z odpadů je považován za obnovitelný zdroj energie a elektrickou i tepelnou energii z něj vyrobenou za energie z obnovitelných zdrojů.>>>

Biobutanol jako pohonná hmota v dopravě

stáhnout pdf
autor:  Ústav technologie ropy a petrochemie VŠCHT    rok:  2008
  štítky:  alternativní paliva kapalná biopaliva biopaliva obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

I přes značné problémy spojené s vysokými výrobními náklady, technickými a logistickými problémy a negativním vlivem na cenu potravin v případě biopaliv tzv. 1. generace vývoj směřuje k biopalivům >>>

Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011

stáhnout pdf

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa
diskuse:  0

Sdružení CZ Biom vypracovalo pro potřeby Státního fondu životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou kompostáren určených ke zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů>>>

Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn
diskuse:  1

Sdružení CZ Biom vypracovalo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou bioplynových stanic určených pro zpracování komunálních odpadů včetně BRKO v>>>

« | 1 | .. | 3 | 4
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png