Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Biobutanol jako pohonná hmota v dopravě

stáhnout pdf
autor:  Ústav technologie ropy a petrochemie VŠCHT    rok:  2008
štítky:  alternativní paliva kapalná biopaliva biopaliva obnovitelné zdroje energie

I přes značné problémy spojené s vysokými výrobními náklady, technickými a logistickými problémy a
negativním vlivem na cenu potravin v případě biopaliv tzv. 1. generace vývoj směřuje k biopalivům
tzv. 2. generace, jejichž surovinovou základnu tvoří zemědělská nepotravinářská produkce a odpadní
biomasa. Mezi biopaliva 2. generace je řazen i biobutanol.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png