Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

obnovitelné zdroje energie

Publikace k tématu: obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie - povolovací proces

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Informační leták ministerstva životního prostředí týkají se povolovacího procese v případě obnovitelných zdrojů energie.

Obnovitelné zdroje energie - příklady dobré praxe

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Informační leták ministerstva životního prostředí týkající se příkladů dobré praxe v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Obnovitelné zdroje energie - přehled druhů a technologií

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Infolist ministersva životního prostředí týkají obnovitelných zdrojů energie - přehled druhů a technologií.

Obnovitelné zdroje energie - ekonomika a možnosti podpory

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Infolist ministerstva životního prostředí týkají obnovitelných zdrojů energie - ekonomika a možnosti podpory.

Tepelná čerpadla - energie prostředí

stáhnout pdf
autor:  Karel Srdečný, Jiří Beranovský, František Macholda, Jan Truxa/EkoWATT    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie země
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se tepelných čerpadel - energie prostředí

Využití geotermální energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Iveta Špičková, Ing. Jana Šturcová, Ing. Martina Šudřichová    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie země
diskuse:  0

Geotermální energie je produktem pochodů v zemské kůře. Je vázána na teplo suchých hornin nebo na geotermální vody, a to na teplotní úrovni, která je využitelná k přímé spotřebě.>>>

Energie vody

stáhnout pdf
autor:  Karel Srdečný, Jan Truxa, Jiří Beranovský/EkoWATT    rok:  2010
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se energie vody.

Malé vodní elektrárny a životní prostředí

stáhnout pdf
autor:  Edvard Sequens/Calla – Sdružení pro záchranu prostředí    rok:  2009
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Obnovitelné zdroje energie, kam v geografických podmínkách České republiky patří i energie vodní, musí hrát stále dominantnější roli v tzv. energetickém mixu.>>>

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak?

stáhnout pdf
autor:  Libor Šamánek/Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.    rok:  2011
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Česká republika je svou geografickou polohou (leží na rozvodí tří moří, řeky zde pramení) přímo předurčena k využití vodní energie v malých vodních elektrárnách (MVE).>>>

Vodní energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Milan Říha    rok:  2010
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

V České republice pramení mnoho řek, jejichž hydroenergetický potenciál je rozptýlen převážně v malých tocích.>>>

Energie větru

stáhnout pdf
autor:  Karel Srdečný, Jiří Beranovský, František Macholda, Jan Truxa/EkoWATT    rok:  2010
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se energie větru.

Malé větrné elektrárny a hybridní varianty

stáhnout pdf
autor:  Miroslav Gežo/Aerplast s.r.o.    rok:  2009
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Problematika využívání obnovitelných zdrojů energie včetně energie větru je v současné době velmi aktuální.>>>

Větrná energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Andrea Habrychová, Ing. Monika Hortvíková    rok:  2010
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Problematika využívání obnovitelných zdrojů energie, a tedy i energie větru, je v současné době velmi aktuální. Je nejenže námětem mnoha konferencí, ale v mnoha zemích se opět>>>

Větrné elektrárny - mnoho otazníků

stáhnout pdf
autor:  Václav Železný    rok:  2003
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Větrné elektrárny. Společně s vodní energií patří energie větru mezi ty člověkem nejdéle využívané.>>>

Energie slunce – ohřev vody, vytápění

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se ohřevu vody, vytápění.

Energie slunce – výroba elektřiny

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkají se výroby elektřiny ze sluneční energie.

Skriptum o solárním ohřevu

stáhnout pdf
autor:  Friedrich Brandstetter, Jan Schindl/arsenal research, Christian Fink, Richard Riva/AEE-Intec    rok:  2005
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Skriptum se opírá o přípravné práce, které byly částečně provedeny v rámci projektu EU -Interreg III A „Solar – Net II“. Toto skriptum bylo vypracováno v průběhu projektu EU-Interreg IIIB CER2.>>>

Solární řešení pro přípravu teplé vody a podporu vytápění

stáhnout pdf
autor:  JUNKERS Skupina Bosh    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Slunečné vyhlídky pro Váš tepelný komfort. Infolist JUNKERS Skupiny Bosh

Využití solární energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Jiří Mach    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Slunce dodává na zemi ohromné množství energie, které nevyužíváme a vyrábíme teplo z jiných zdrojů.>>>

Využití solární energie - fotovoltaické články

stáhnout pdf
autor:  Radim Bělohlav/Střední průmyslová škola strojnická Tábor    rok:  2007
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Tato práce se zabývá fotovoltaickými články. Je rozdělena na 9 kapitol. První kapitola popisuje Slunce jako zdroj pro výrobu elektrické energie.>>>

Ekonomická analýza alternativních využití bioplynu v České republice a ve Finsku

stáhnout pdf
autor:  Ing. Petr Novotný, B.A.    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Cílem této diplomové práce je provedení ekonomické analýzy alternativního využití bioplynu.>>>

Výroba bioplynu z čerstvé travní hmoty

stáhnout pdf
autor:  Jakub Živný    rok:  2011
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby bioplynu z čerstvé travní hmoty, která vzniká při pravidelném sekání v parcích a okrajových částech obcí a měst.>>>

Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav potravinářský Praha    rok:  2008
  štítky:  alternativní paliva biopaliva obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Biopalivem uvedeným v názvu projektu je míněn častěji používaný a ve světě rozšířený název biodiesel.

Využití kapalných paliv z biomasy

stáhnout pdf
autor:  RAEN spol. s.r.o.    rok:  2001
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biopaliva alternativní paliva biomasa kapalná biopaliva
diskuse:  0

Rostliny pro energetické účely

stáhnout pdf
autor:  Česká energetická agentura    rok:  2005
  štítky:  alternativní paliva obnovitelné zdroje energie biomasa pěstování biomasy
diskuse:  0

Publikace seznamuje s rostlinami vhodnými pro cílené pěstování k energetickým účelům, s možností jejich následného využívání pro přímé spalování. Jednotlivé druhy rostlin>>>

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png