Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy v České republice

stáhnout pdf
autor:  Zdeněk Říha, České vysoké učení technické v Praze    rok:  2007
štítky:  alternativní paliva

Závěrečná zpráva shrnuje velmi stručně první dva roky řešení, kde poukazuje především na technologické možnosti zavádění alternativních paliv a na scénáře jejich možného rozvoje.
Dále předkládaná závěrečná zpráva detailně rozebírá výstupy posledního roku řešení, které bylo zaměřeno především na ekonomické dopady zavádění alternativních paliv. Tato část řešení je popsána ve čtvrté, páté a šesté kapitole.
Čtvrtá kapitola se věnuje již v loňském roce řešeným scénářům rozvoje alternativních paliv, v závěru této kapitoly jsou potom jednotlivé scénáře rozebrány s ohledem na možné varianty růstu cen ropy.
Kapitola 5 hodnotí možné mikroekonomické a makroekonomické dopady zavádění alternativních paliv. Část mikroekonomická je potom ještě v e-projektu doplněna o excelové soubory porovnávající náklady a emisní zatížení dopravních podniků při používání alternativních paliv v autobusové dopravě.
V poslední šesté kapitole jsou shrnuty legislativní a ekonomické nástroje na podporu užívání alternativních paliv, které jsou uvedeny pro jednotlivé fáze od získávání alternativních paliv až po jejich spotřebu. V kapitole 6.3 je potom uvedeno celkové shrnutí projektu a tomu odpovídající doporučení.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png