Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Využití kapalných biopaliv pro pohon motorových vozidel

stáhnout pdf
autor:  Gustav Šebor, Milan Pospíšil a Daniel Maxa/Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠŠCHT Praha    rok:  2006
štítky:  kapalná biopaliva

V České republice v současné době probíhá intenzivní diskuse o využžití kapalných biopaliv jako pohonných hmot v dopravě. Tato diskuse je vedena jak na úrovni zákonodárné a exekutivní, tak i mezi odborníky a motoristy jako koncovými užživateli. Využžití biopaliv v dopravě v EU je v posledních letech věnována intenzivní pozornost. Program zavádění biopaliv je součástí šširššího programu využžití alternativních paliv, a to nejenom v dopravě, ale také v energetice při výrobě elektrické energie a tepla

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png