Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

obnovitelné zdroje energie

Publikace k tématu: obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice

stáhnout pdf
autor:  Ing. Jan Motlík CSc., dipl. technik Libor Šamánek, RNDr. Josef Štekl CSc., Ing. Jaroslav Váňa CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Miroslav Šafařík Ph.D./ČEZ, a. s.    rok:  2003
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Studie analyzující současný stav, předpoklady rozvoje do r. 2010 a výhled vzdálenějšího horizontu.

Sdělení komise Evropskému parlamentu, radě, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů

stáhnout pdf
rok:  2012   štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií. Obnovitelná energie nám umožňuje diverzifikovat dodávky energie.>>>

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá pro Evropskou unii jako celek cíl>>>

Informace o potenciálu obnovitelných zdrojů energie v České republice

stáhnout pdf
autor:  Asociace pro využívání obnovitelných zdrojů energie    rok:  2004
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Z hlediska udržitelného rozvoje jsou obnovitelné zdroje energie jediným východiskem, tak jako byly po celou dobu existence lidstva, kromě posledních zhruba dvou set let.>>>

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

stáhnout pdf
autor:  Factum Invenio    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio.

Obnovitelné zdroje energie a Skupina ČEZ

stáhnout pdf
autor:  Skupina ČEZ    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Maximální využívání obnovitelných zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie.>>>

Obnovitelné zdroje energie - informační list Hnutí DUHA

stáhnout pdf
autor:  Petr Holub, Martin Mikeska a Vojtěch Kotecký/Hnutí DUHA    rok:  2006
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Tento informační list Hnutí DUHA shrnuje, co Česká republika může od čistých, obnovitelných zdrojů energie očekávat a co nikoli.

Obnovitelné zdroje energie – školní experimenty

stáhnout pdf
autor:  Michaela Kremeňová    rok:  2007
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Předmětem bakalářské práce jsou obnovitelné zdroje energie. První část této práce se zabývá shrnutím nejvyužívanějších obnovitelných zdrojů energie na území České republiky.>>>

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za rok 2010

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a Energetickým regulačním úřadem    rok:  2011
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Tato zpráva podává informaci o výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010 a shrnuje dosavadní průběh plnění indikativního cíle.>>>

Energie ze země, vzduchu a slunce zdarma

stáhnout pdf
autor:  STIEBEL ELTRON SPOL. S R. O.    rok:  2007
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

» TEPELNÁ ČERPADLA
» VENTILACE
» SOLÁR
» DATA, FAKTA, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bílá kniha ISES: Přechod k obnovitelným zdrojům energie budoucnosti

stáhnout pdf
autor:  Donald W. Aitken/Mezinárodní společnost solární energetiky    rok:  2003
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Tato Bílá kniha uvádí důvody pro zavedení účinných vládních politik celosvětového využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň poskytuje dostatečné informace, jak zavedení těchto účinných>>>

Atlas obnovitelných zdrojů energie

stáhnout pdf
autor:  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí    rok:  2007
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Poznejte, jak fungují čisté zdroje energie v praxi! Navštivte ojedinělou databázi funkčních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie v České republice.>>>

Obnovitelné zdroje energie, decentralizace společnosti a komunitní život

stáhnout pdf
autor:  Bc. Petr Holub    rok:  2007
  štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Tato diplomová práce se zabývá společenskými souvislostmi využívání obnovitelných zdrojů energie. Ty jsou ze své podstaty rovnoměrněji rozprostřené po zemském povrchu,>>>

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 4

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 4: Kombinovaný provozní řád pro výrobu bioplynu v bioplynových stanicích.

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 3

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 3: Společné sdělení odboru rostlinných komodit a odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství a odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci vyjasnění komodity „hnůj“.>>>

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 2

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 2: Tabulka 3 Seznam využitelných bioodpadů na bioplynové stanici

Metodika schvalování bioplynových stanic - příloha 1

stáhnout pdf
rok:  2009   štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Příloha č. 1: Kvalita vstupních surovin/odpadů

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany ŽP k podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je zavázat příslušné orgány státní správy v oblasti životního prostředí k jednotnému postupu při povolování a schvalování bioplynových stanic před uvedením do>>>

Metodický návod k provádění biologického hodnocení

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Tento metodický návod upřesňuje postup provádění biologického hodnocení a jeho obsah ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších>>>

Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny preventivní hodnocení území kraje nebo menších samosprávných celků

stáhnout pdf
autor:  doc. Ing. Petr Sklenička, CSc., doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc/Ministerstvo životního prostředí    rok:  2009
  štítky:  vítr obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Metodický návod stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je>>>

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie slunce
diskuse:  0

Úvod do problematiky Právní předpisy Fotovoltaické systémy Umisťování, povolování a užívání fotovoltaických systémů>>>

Energetický zákon

stáhnout pdf
rok:  2000   štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Zákon ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Zákon o ochraně přírody a krajiny

stáhnout pdf
rok:  1992   štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Zákon České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

stáhnout pdf
rok:  2005   štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Zákon ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

stáhnout pdf
rok:  2001   štítky:  obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Zákon ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png