Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Vodní energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Milan Říha    rok:  2010
štítky:  voda obnovitelné zdroje energie

V České republice pramení mnoho řek, jejichž hydroenergetický potenciál je rozptýlen převážně v malých tocích. Tento potenciál umožňující výrobu ekologicky čisté elektrické energie a představující téměř 1000 MW výkonu, není ještě ani dnes plně využit. Důvodem je skutečnost, že zejména rekonstrukce malých vodních elektráren je finančně velmi náročná a ne každý provozovatel takového vodního díla je technicky nadán natolik, aby dokázal plně využít jejich možností. Nové malé vodní elektrárny pak prakticky již není kde stavět a to nejen pro nedostatek vhodných vodních toků, ale také pro vlastnické, administrativní a v neposlední řadě i ekologické překážky.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png