Expertní systémy na Biom.cz

Expertní systém pro kompostování


Popis:  Systém umožňuje vyřešení nejčastějších úloh, které se vyskytují v kompostárenské praxi.
Koordinátoři:  Antonín Slejška, Jaroslav Váňa

Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě


Popis:  Expertní systém je určen na podporu rozhodování (decision support system) při nakládání (skladování, ošetřování, úprava, zpracování, aplikace) se statkovými hnojivy, organickými či organominerálními hnojivy, pomocnými půdními látkami, substráty, sedimenty a hnojivými odpady na zemědělské půdě za účelem zvýšení půdní úrodnosti při současném zajištění minimalizace vstupu rizikových látek do potravního řetězce a škodlivých vlivů na životní prostředí.
Koordinátoři:  Jan Klír, Antonín Slejška, Sergej Usťak

Expertní systém pro bioplyn


Popis: 
Koordinátoři:  Antonín Slejška, Miroslav Šafařík, Jan Habart, Sergej Usťak