Mapa producentů popela z biomasylegenda

Popel - výtopna Popel - výtopna  Popel - teplárna Popel - teplárna  Popel - elektrárna Popel - elektrárna 
Dodavatelé technologií
 
Informace o chybějících zdrojích nebo o opravě neúplných či chybných údajů prosím zasílejte na adresu stupavsky@biom.cz.
GPS souřadnice můžete nalézt pomocí tohoto nástroje.
© Copyright CZ Biom 2011. Tuto mapu nebo jakékoliv její části lze používat pouze tehdy, bude-li řádně citován její primární zdroj a vždy bude viditelně zobrazena citace: "Mapa producentů popela z biomasy, CZ Biom, 2011" s aktivním odkazem na www.biom.cz.