Expertní systémy na Biom.cz

Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Doporučené články

_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

doprava, hnojení, rozmetání, hnojivo, kejda

Autoři úlohy

Zdeněk Abrham, Antonín Slejška

Při hnojení organickými hnojivy je možné můžete použít některou z následujících strojních linek (odkazy vedou na tabulky strojních souprav na webu VÚZT):

Podrobnější informace naleznete v příručce VÚZT 2005/7 - Strojní linky pro hnojení (Kovaříček et al., 2005)

Ekonomické vyhodnocení nejenom těchto strojů je možné provést prostřednictvím programu umístěném na serveru VÚZT.

Ekonomické vyhodnocení provozu strojů
V následujících nabídkách jednotlivých skupin vyberte požadovanou třídu stroje:
Hnojení:
Mobilní energetické prostředky:
Zpracování půdy:
 

Literatura

  • Kovaříček P., Ing., CSc., Abrham Z., Ing., CSc., Hůla J., Doc. Ing., CSc., Vlášková M.: Strojní linky pro hnojení, Výzkumný ústav zemědělské techniky 7/2005, prosinec 2005, ISBN:80-86884-10-4

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2006
Poslední změna: 10. června 2008
Počet shlédnutí: 1419

Citace této úlohy:
ABRHAM, Zdeněk, SLEJŠKA, Antonín: Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě : Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?. Biom.cz [online]. 2006-11-23 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/oh-zem.stm>. ISSN: 1801-2655.