Odkazy na stránky o fytoenergetice a kompostování

České informační servery

 • Agris - agrární www portál provozovaný Českou zemědělskou univerzitou.
 • agro - navigátor - je informační systém provozovaný Ústavem zemědělských a potravinářských informací.
 • Agroweb.cz - server plný informací pro zemědělce - zemědělské časopisy, databáze, diskuzní fóra apod.
 • Atlas obnovitelných zdrojů energií - informace o konkrétních případech využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Automatické vytápění - internetový magazín o automatických kotlech a kotelnách
 • Biodynamika.cz - web o biodynamickém zemědělství.
 • Bionafta - informační server o bionaftě.
 • Časopis EKO - EKO je nezávislý časopis zabývající se otázkami životního prostředí, přináší informace o nových ekologických technologiích a výrobcích, ekologické politice, výchově. Poskytuje návod na ekologický management řízení podniku, informuje o nové ekologické legislativě, prezentuje postoje a názory renomovaných odborníků k aktuálním otázkám životního prostředí, věnuje se dění v jednotlivých regionech, přináší novinky o zneškodňování odpadů, šetření energií a využívání alternativních zdrojů, rozvíjí informovanost o světě zveřejňováním konkrétních příkladů vzájemné spolupráce v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
 • Česká brána 21 - Na stránkách systému iBrána naleznete přehledně členěné, neustále aktualizované informace z mnoha oblastí udržitelného rozvoje České republiky: životní prostředí, sociální oblast, ekonomika, kvalita života a zdraví a mnoho dalších. Hlavním projektem i Brány jsou Zdravá města ČR.
 • CzechTimber.com - Posláním CzechTimber je tvořit a přinášet kvalitní informace o průmyslu založeném na zpracování dřeva jak v lokálním měřítku, tak v globálním kontextu a poskytnout je zákazníkům jako část přidané hodnoty.
 • Digitální územně technické podklady ČR - veřejná internetová prezentace územně technických podkladů České republiky.
 • EcoMonitor - databáze článků a tiskových zpráv s tématikou životního prostředí.
 • Econnect - připojuje neziskové organizace k Internetu, provozuje informační systém, vyvíjí databáze a aplikace pro web.
 • eDotace.cz - Databáze aktuálních možností pro získání dotace nejen ze strukturálních fondů EU.
 • Ekolink - katalog odkazů o životním prostředí.
 • Ekolist po drátě - přináší aktuální zprávy o životním prostředí.
 • Ekologické bydlení - Internetový magazín o ekologii, nízkoenergetickém bydlení a zelené energii.
 • Ekologické listy - Každý měsíc aktualizovaný server s rozhovory, články z oblasti ekologického spotřebitelství (rubriky Zelená domácnost, Ekoporadna), ekologického zemědělství, trvale udržitelného rozvoje, zejména města Olomouce, kde také můžete na více než 100 místech najít tištěnou verzi zpravodaje.
 • Elektronická environmentální knihovna - Na této web stránce najdete PUBLIKACE se vztahem k životnímu prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí, případně další instituce. Pod názvem PERIODIKA najdete Věstník MŽP, Zpravodaj MŽP a EIA - posuzování vlivů na životní prostředí a další tiskoviny či odkazy na ně. Periodika i publikace jsou zde v plném znění a při respektování autorských práv je možné je použít k nekomerčním účelům.
 • Energ.cz - je komplexní informační systém věnovaný převážně energetickým tématům.
 • Energetické informační centrum - server se zabývá oblastí energetiky, tedy výrobou, distribucí a využíváním energie.
 • Energetický informační systém - je naplňován informacemi, které mají vztah ke spotřebě a úspoře energie.
 • Energeticky úsporné bydlení - internetový časopis Energeticky úsporné bydlení reaguje na stále rostoucí zájem o úspory energií v rámci každodenního provozu našeho domova. Kromě obecně důležitých informací, rad a zajímavostí na jeho „stránkách“ naleznete také aktuální témata, komentovaná odborníky z řady státních i komerčních oblastí.
 • Energy Centre České Budějovice - poradenské středisko v otázkách úspor energií a možností využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Energy Web - je informační křižovatka české energetiky.
 • enviport - otevřený portál životního prostředí
 • EnviWeb - je komplexní portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí a je určen především specialistům v tomto oboru a širší odborné veřejnosti.
 • Essentia - recenzovaný mezioborový časopis pro vědu, výzkum, nové technologie, aplikace vědeckých poznatků a ochranu přírody a to vše především v České republice.
 • Europeum.org - OKNO DO SVĚTA STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ; portál se zaměřením na pomoc ze strukturálních fondů Evropské unie. Naleznete zde informace o fungování strukturálních fondů, ale především užitečné praktické rady, jak prostředky EU získat.
 • Informační odpadový server - denní aktuality v odpadech; katalog firem; odborné semináře, exkurze a další akce.
 • Informační server ECHO Plus - informační server profesně zaměřený na povrchové úpravy, vodní hospodářství a nakládání s odpady.
 • IPPC.cz - informační server Ministerstva průmyslu a obchodu o problematice integrované prevence a omezování znečištění.
 • Kvalifikovaní topenáři pro dotace - je portál pro zkoušky z profesních kvalifikací, vyhledávač osob oprávněných provádět instalace obnovitelných zdrojů podle zákona 406/2000 - kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy, kamna na biomasu.
 • Lesnictví.cz - informace o lese a lesnictví v ČR
 • Národní registr emisních povolenek - Veřejně přístupný registr obchodování s povolenkami, který spravuje operátor trhu s elektřinou podle právních předpisů Evropských společenství, a to za sjednanou cenu.
 • Obnovitelné zdroje energie - stránky jsou věnovány obnovitelným energiím a přírodním zdrojům energie obecně a to především s ohledem na podmínky České republiky.
 • Odpadové fórum - prestižní odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • ODPADY - stránky odborného (tištěného) měsíčníku ODPADY a jeho on line podoby Odpady.iHNed.cz.
 • Příroda - Informační, komunikační vzdělávací ale i zábavné centrum věnované přírodě. Články o přírodě, ekologii, životním prostředí, diskuzní fóra, kalendář zajímavých akcí,...
 • Profistroje.cz - informační server o komunální, lesní, zahradní a zemědělské technice. Stroje značek AGRIA, AS MOTOR, AVANT, ELIET, ISEKI, HUMUS, McCONNEL, SCAG, STIGA, TANAKA, YANMAR. Podrobné informace a prodejci - sekačky, ridery, drtiče, štěpkovače, vertikutátory, křovinořezy, pily, traktory, sněhové frézy aj.
 • rolety.cz - Odkaz na stránky rolety.cz, kde se dozvíte vše o roletách, proč a jak je používat, kde rolety nakoupit, jak poznat kvalitní výrobek a jak rolety udržovat.

 • Silvarium.cz - Lesnicko dřevařský informační www server.
 • Stavocentrum - server o bydlení a stavebnictví.
 • Teplo.cz - vše co chcete vědět o teple.
 • Topení dřevem - inzertní web zaměřený na biopaliva.
 • TOPIN - topenářství, instalace, vzduchotechnika a ekologie.
 • třídění.cz - Internetová encyklopedie třídění odpadů jako výukový materiál pro děti předškolního a školního věku s hlavním důrazem na děti navštěvující první stupeň základních škol.
 • Tzb-info - server s zaměřený na vytápění, vzduchotechniku, úspory energie, instalace a sanitu, měření a regulace.
 • Udržitelná výstavba - stránky zabývající se výstavbou ohleduplnou k životnímu prostředí.
 • Větrný informační server - jeho cílem je podpořit rovzoj větrné energetiky v ČR.
 • Waste - elektronický časopis o odpadech.
 • WoodNet.cz - internetové centrum pro dřevo, dřevařské produkty a dřevozpracující průmysl.
 • Změna klimatu - stránky mají za cíl získat podporu co nejrůznorodějšího spektra zájmových skupin, jednotlivců i široké veřejnosti pro nutnost ochrany klimatu v České republice.

České nevládní a neziskové organizace

 • Adresář NNO - výběr užitečných adres nevládních neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí.
 • Agentura KONIKLEC - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.
 • Alternativa pro venkov - si klade za cíl napomoci v rozvoji a využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie.
 • Arnika - v rámci své činnosti se zabývá rovněž biologickými odpady (pobočky Praha a Most).
 • CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí které se mimo jiné zabývá poradenstvím v oblasti energetiky.
 • Centrum pro dopravu a energetiku - si klade za cíl vybudovat širší platformu skupin i jednotlivců, kteří mají zájem pracovat společně směrem k trvale udržitelné dopravě a energetice.
 • Centrum pro komunitní práci - svými programy zapojuje občany do plánování rozvoje měst a obcí (řeší např. problém psích výkalů v Českých Budějovicích).
 • Česká společnost pro větrnou energii - cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti.
 • Česká vodíková asociace - sdružuje jednotlivce a organizace, technického i netechnického zaměření, jenž se rozhodli propagovat pokrokové, ekologicky čisté energetické přeměny využívající vodíkové technologie.
 • České ekologické manažerské centrum - (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Přispívá pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Vydává časopisy Odpadové fórum, Alternativní energie a další publikace.
 • Děti Země - vedle jiných témat se věnují obnovitelným zdrojům energie a využívání biologických odpadů (pobočka Zlín).
 • Econnect - je nezisková organizace, která pomáhá všem z neziskového sektoru v České republice využívat systém pro elektronickou komunikaci a zpřístupňovat informační systémy na počítačových sítích.
 • Ekodomov - realizace kampaní na podporu sběru bioodpadů a kompostování, vzdělávání pracovníků státní správy v odpadovém hospodářství, výukové programy pro školy, soutěž Miss kompost pro veřejnost, vzdělávání dobrovolníků Mistr nulového odpadu, osvětové materiály, e-shop
 • EkoWATT - je nevládní nezisková organizace zabývající se praktickou a informační činností zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor.
 • Energy Bulletin CZ - Stránka EnergyBulletin.CZ je provozována Trastem pro ekonomiku a společnost, se sídlem v Brně. Spolupracuje s partnerským webem EnergyBulletin.NET, který má redakce v USA a v Austrálii.
 • Eurosolar - server národní sekce evropského sdružení pro sluneční energii.
 • GREENPEACE Česká republika - se mimo jiné věnuje obnovitelným zdrojům energie včetně biomasy.
 • Hnutí DUHA - se mimo jiné zabývá biologickými odpady (pobočka Olomouc) a obnovitelnými zdroji energie.
 • KONOPA - občanské sdružení podporující využívání technického konopí.
 • Konopnářský svaz České republiky - Na stránkách svazu naleznete veškeré informace spojené s pěstováním, sklízením, zpracováním
  a prodejem technického konopí v České republice.
 • Liga ekologických alternativ - je občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku a ekologické zemědělství, šetrnější k přírodě i k člověku.
 • Nadace SLUNÍČKO - nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie.
 • Občanské sdružení Šťovík Teplice - sdružení hledající řešení ekologických i jiných problémů na Teplicku a spolupacující s CZ Biom na propagaci využívání biomasy.
 • Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu - je nestranická nezávislá mezinárodní organizace, jejímž posláním je přispívat k řešení problémů životního prostředí. Provádí informační, organizační a poradenskou činnost, řeší vlastní programy a projekty, uděluje granty a podílí se na realizaci regionálních projektů REC.
 • Sdružení spotřebitelů elektřiny - je nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je přispívat k ochraně práv spotřebitelů.
 • SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
 • Společnost pro techniku prostředí - je dobrovolná nezávislá odborná organizace aktivní zejména v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, sušení, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i v ochraně ovzduší a provozování technických zařízení budov.
 • Společnost pro trvale udržitelný život - je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška.

České instituce

 • Agrární komora České republiky - je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákona 301/92 Sb. a jeho novel.
 • Cech topenářů a instalatérů ČR - sjednocuje podnikatelské aktivity v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí na území České republiky, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.
 • Centrum pro otázky životního prostředí UK - má za cíl koordinovat činnost v oblasti životního prostředí mezi jednotlivými pracovišti Univerzity Karlovy i pracovišti mimouniverzitními.
 • Česká energetická agentura - je příspěvková organizace, jejímž posláním je iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a k snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie.
 • České centrum čistší produkce - Čistší produkce a EMS. Preventivní strategie vedoucí ke snížení znečištění prostředí technologiemi průmyslových podniků a služeb.
 • Český ekologický ústav - je státní příspěvková organizace resortu Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Energetický regulační úřad - se stará o ochranu zájmů spotřebitelů, podporu hospodářské soutěže v energetických odvětvích, uspokojení všech rozumných požadavků na dodávku energií, podporu efektivnosti výroby, přenosu, přepravy a distribuce energií.
 • Energetický regulační úřad - Hlavními úkoly ERÚ jsou podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence.
 • Ministerstvo zemědělství - Oficiální stránky ministerstva.
 • Ministerstvo životního prostředí - Oficiální stránky ministerstva.
 • Státní zdravotní ústav - v rámci svého Centra hygieny životního prostředí se rovněž zabývá půdou a odpady.
 • Teplárenské sdružení ČR - je zájmovým sdružením právnických osob, sdružením podnikatelů v zásobování teplem.
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství).
 • VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum - provádí vědeckovýzkumnou, pedagogickou a doplňkovou činnost zaměřenou na obory: energetika a racionální využití energií, ochrana životního prostředí, měření a zkoušení spalovacích zařízení, měřící metody a přístroje.
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - mimo jiné spravuje genobanku rychlerostoucích dřevin.
 • Výzkumný ústav lýkových vláken - hlavní vědeckovýzkumnou činností je výzkum a vývoj nových technologií pro prvotní zpracování, předení a tkaní lýkových vláken, především lnu a konopí.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby - je v současné době jediná státní instituce v ČR provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené zejména na problémy pěstování zemědělských plodin.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví - má oddělení fytoenergetiky, které se specializuje zejména na rychlerostoucí dřeviny.
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky - je orientovaný na řešení strojně-technologických systémů v zemědělství. Ústav nabízí mimo jiné poradenství v rámci EKIS.
 • Zemědělský svaz české republiky - Zemědělský svaz je sdružení zemědělských společností, zemědělských a odbytových družstev, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je zaměřeno na zemědělství.

České firmy

 • -MMM- SOLAR, alternativní energie - stránky věnované alternativním zdrojům energií, zejména pak sluneční energetice.
 • ABX spol. s r. o. - prodej a výroba kamen.
 • agriFERM s.r.o. - Výstavba bioplynových stanic na klíč - výkonová řada už od 18 kWel
 • AGRITEC s.r.o., Šumperk - výzkum v oblasti technických a energetických plodin a další aktivity.
 • Agrointeg, s.r.o. - dodavatel zemědělské a komunální techniky (např. překopávačů kompostu Sandberger).
 • Agromarket - v oblasti hospodaření s odpady podporujeme separaci odpadu a vrácení organiky zpět přírodě kompostováním s následnou výrobou zemin a substrátů
 • AGROMARKET - Pracujeme v oblasti zlepšování životního prostředí udržováním a rozšiřováním zelených ploch ve městech a na venkově. Budujeme rekreační, sportovní, krajinnou, produkční zeleň - parky, zahrady, stromořadí, lesy, biokoridy, biocentra, květnaté louky a trávníky.
 • Agromechanika v.o.s. Lhenice - česká firma zabývající se výrobou ekologických dřevozplynujících kotlů a automatických kotlů na pelety
 • Alter-eko s.r.o. - firma nabízí solární kolektory pro ohřev vody, tepelná čerpadla (vzduch-voda i země-voda), fotovoltaické solární panely, větrné a vodní mikro-elektrárny a výhodné kombinace těchto zařízení, díky kterým se vás tolik nedotkne zvyšování cen energie
 • AMR AMARANTH a.s. - společnost se věnuje zpracování zrn amaranthu a prodeji výrobků z této plodiny perspektivní rovněž pro fytoenergetiku.
 • AREMA, s.r.o. - garantujeme ekologickou likvidaci přijatých odpadů; nabízíme zdarma odběr veškerých rostlinných odpadů a biomasy; zajišťujeme bezplatný odvoz odpadů i s event. možnosti využití dopravních prostředků dodavatele; vyrábíme ekologické topivo ve tvaru pelet o průměru 8mm s výhřevností 15-16 GJ/t při relativní vlhkosti do 15%
 • Arrow line, a.s. - prodává bio-kogenerační jednotky QEL-BKG.
 • ATEA PRAHA, s.r.o - výroba technologických peletizačních linek na zpracování biomasy, zejména obilní a řepkové slámy; výroba kvalitních topných pelet z biomasy zn: Granofyt; kompostování biologických odpadů a výroba substrátu; skladování a prodej posypové soli; zemědělská výroba
 • ATEKO, a.s. - výrobní program firmy rovněž zahrnuje jednotku Biofluid pro zplyňování biomasy a tříděných odpadů a kompletní technologii výroby bionafty z řepkového semene.
 • ATELIER 111 architekti s.r.o. - navrhneme a legislativně prosadíme ideální koncept Vaší bioplynové stanice, naše projekční kancelář spolupracuje se zkušenými evropskými odborníky, společně tvoříme silný tým v oblasti bioplynu
 • ATMOS - výroba kotlů na dřevo.
 • ATRIUM, s.r.o. - výstavba nízkoenergetických domů, rozsáhlé služby a vybavení all inclusive v základní ceně; nabízíme rychlou výstavbu, dlouhodobé záruky, pevné ceny
 • B.R.D. s.r.o. - Výroba dřevěných briket typ RUF v Libereckém kraji
 • BAD spol. s r.o. - využití bioplynu jako ekologického zdroje energie.
 • BENAZ a.s. - zabýváme se výrobou ekologických dřevěných pelet
 • BENEKOVterm s.r.o. - teplovodní automatické kotle na tuhá paliva a biomasu, zplynovací kotel na dřevo, krby.
 • BHS Praha, s.r.o. - zastoupení pro ČR a SR - krby, krbová ohniště FABRILOR a LAUDEL, krbová obložení, krbová kamna Hergóm a Franco Belge. Krbové doplňky - technické i dekorativní.
 • Bikom - biologické zemědělských odpadů, výroba Biahumusu
 • Bioanalytika CZ, s.r.o. - provádí chemické analýzy všech typů vod, zemin, kalů, průmyslových kompostů a surovin pro jejich výrobu, pevných i kapalných odpadů.
 • Biobal - vodou rozpustné fólie a komposotvatelné fólie
 • Bioenergy CZ s.r.o. - výroba pelet , prodej, instalace a opravy lisů pelet La Meccanica, výroba a prodej sušáren biomasy a peletovacích linek
 • Bioenergy Group a.s. - vytvoření projektu, který komplexně popíše možnosti využívání biomasy a obnovitelných zdrojů energie v regionu, zajištění jeho financování a následná realizace tohoto projektu
 • Bioetanol, a.s. - biotechnologické zpracování obilovin pro nepotravinářské účely
 • Biofire s.r.o. - výrobce plně keramických kachlových kamen, akumulačních krbů a krbových kamen.
 • BIOGAS TECHNOLOGY a.s. - dodavatel kompletních bioplynových stanic a zařízení pro anaerobní zpracování kalů z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod.
 • BIOMAC Ing.Černý, s.r.o. - výroba a prodej biopaliv, dřevěných briket a pelet z biomasy; projekce a montáž briketovacích technologií
 • BIOMAC TRADE spol. s r. o. - briketovací zařízení pro dřevní odpad - projekce, výroba, dodávky a obchodní činnost.
 • BIOPAS spol. s r.o. - vedoucí firma v oblasti odpadového hospodářství na okrese Kroměříž, která rovněž odděleně sbírá biologické odpady.
 • BIOPROFIT s.r.o. - hlavní podnikatelské aktivity společnosti jsou zaměřeny na energetické využívání biomasy a bioplynu.
 • Biotech progress, a.s. - Realizace provozů zpracování biomasy na glukózový roztok, z nějž je získáván bezvodý etanol, fural, lignin, oxid uhličitý a směs kyselin.
 • BIOTHERM s.r.o. - výroba ekologického paliva - dřevních pelet.
 • BOBSON, s.r.o. - dodávka krbů na klíč, stavba kachlových krbů, krbové vložky Bef a DOVRE, litinová kamna na dřevo JOTUL a MORSO, obklady interiéru a exteriéru.
 • BOHEMIA BIOENERGY s.r.o. - nabízí dovoz a prodej dřevních pelet z kvalitních zdrojů z celého světa
 • BOHEMIA SOLAR - Josef Matyáš - využití sluneční energie k přípravě TUV, přitápění a vyhřívání bazénů, vytápěcí systémy s využitím energie biomasy.
 • BOSS engineering, s.r.o. - Firma se orientuje na obnovitelné zdroje energie. Zařízení E-blok pro výrobu elektřiny a tepla z biomasy představuje zcela novou možnost využití biomasy v dřevozpracujícím průmyslu a komunální oblasti.
 • Briklis - výroba zařízení pro briketování.
 • BRONZE, spol. s r.o. - projektování, dodávky a výstavbu krbů, krbových kamen a kachlových kamen, dodávky krbových vložek, obložení z pískovce, kachlí, mramoru a jiných přírodních materiálů; kompletní sortiment značky HARK z SRN, značky SUPRA z Francie, značky JOTUL z Norska, značky ROMOTOP z ČR a dalších výrobců z ČR i zahraničí.
 • BTG - Biomass Technology Group - česká pobočka mezinárodní společnosti specializované na výrobu energie z biomasy.
 • C K V s.r.o. - velkoobchod a maloobchod s rozvážkou pilinových briket a pelet; nabídka materiálů pro sklářskou výrobu, tvarovek a ekonomických služeb
 • CANABEST, s.r.o. - první česká společnost přinášející na trh izolaci z konopného vlákna s vynikajícími tepelně-akustickými izolačními vlastnostmi, ověřenými certifikovanou zkušebnou
 • CDP Ekopaliva - prodej a rozvoz ekologických paliv - dřevěné brikety, dřevěné pelety, krbové dřevo, podpalovací třísky a dřevěné uhlí - vlastní rozvoz v regionu střední Čechy majitelům rodinných domů pro jejich kotle, kamna a krby
 • Central-Therm - komplexní dodávky měřící a regulační techniky (manometry, teploměry, termostaty, průtokoměry, plynoměry, armatury, příslušenství)
 • ČKD Dukla, a.s. - zařízení pro topenářské a průmyslové kotelny.
 • CMC Náměšť a.s. - zpracování biologických odpadů technologií kontrolovaného mikrobiálního kompostování, poskytování ekologických služeb v odpadovém hospodářství, integrované prevenci a omezování znečištění, posuzování vlivů na životní prostředí, správné zemědělské praxi a v dalších oblastech provozní ekologie pro jiné subjekty
 • CRS-Marketing s.r.o. - kompetentní dodavatel systémů pro zemědělskou dopravu, aplikaci hnojiv, technologií senážování a výroby krmiva, kompostování organické hmoty technologií AG-Bag
 • Cryo Tech, s.r.o. - Vyrábíme pelety dřevěné z odpadních pilin z pily a truhlárny průměr 6 mm a agro pelety ze sena a slámy
 • D+P REKONT spol. s r.o. - provozuje dvě biodegradační plochy, středisko třídění odpadů a vedle jiných služeb nabízí kompostování odpadů (v Západočeském regionu).
 • DAKO, s.r.o. - krby, kamna, přenosná kamna smaltovaná a kachlová, krbové nářadí.
 • DAKON, s.r.o. - výroba teplovodních kotlů.
 • DAVOS - Služby pro ekologii - dodávky strojů pro zpracování dřeva a pro kompostování. Návrhy systémů a staveb pro kompostování bioodpadů.
 • DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s.r.o. - energetické audity, energetický management, obnovitelné zdroje energie, regenerace panelových domů, program Panel, průkaz energetické náročnosti, projektová dokumentace
 • Detekta, s.r.o. - laboratoř pro kontrolu emisí a imisí.
 • Dominant - stavba krbů
 • DOMINUS sdružení - návrhy a realizace kachlových kamen, krbů a sporáků po celé ČR.
 • Dragon JH s.r.o. - prodej kanadských krbových kamen PACIFIC Energy System a Heritage Energy System.
 • Dřevošrot a.s. - naše společnost se zabývá především výrobou a dodávkou biomasy pro elektrárny a teplárny
 • Dřevostavby - František Bartoš - naše společnost se zabývá výstavbou a výrobou dřevěných domů, roubenek, chat, krovů a komerčních objektů; výroba probíhá na počítačově řízeném dřevoobráběcím centru, jenž je zárukou velmi kvalitního a přesného opracování dřeva
 • e-massa a.s. - Nabízíme prodej sadby japonského topolu a vrby ve formě řízků, prýtů a kořenáčů. Součástí našich služeb je konzultace ohledně přípravy půdy pro sadbu. Zajistíme mechanizovanou sadbu japonského topolu a vrby, případně poradíme se sadbou ruční.
 • EDILKAMIN-CZ s.r.o. - dovozce krbových vložek a krbového obložení z Itálie.
 • EKEN - Křenovský Bruntál - výroba kotlů na dřevo (HORAL a VŠEPAL).
 • EKO – EKO TOP s.r.o. - specializujeme se na prodej a montáž ekonomických, ekologických topných systémů; infratopení, solární panely, tepelná čerpadla, teplovodní krby a krbová kamna na dřevo a pelety
 • EKOBRIKETY s.r.o. - výrobce a prodejce dřevních pelet a briket.
 • Ekodendra - se popři péči o zeleň a vzrostlé stromy zabývá rovněž zpracováním bioodpadů a výrobou kompostů.
 • EKODESKY STRAMIT s.r.o. - vyrábí a montuje ekopanely - desky lisované ze slámy. Společnost také využívá systém ekopanelů na stavbu rodinných domů.
 • Ekoefekt, s.r.o. - je výrobce automatických kotlů na tuhá paliva. Na biopaliva jsou zaměřeny kotle Ekoefekt-bio.
 • EkoKrámek - V tomto online obchůdku je krom jiného možné nakoupit výrobky bioplastů, kompostovatelné plenky a další hygienické potřeby.
 • EKOPAK Cheb, s.r.o. - vyrábí rovněž tzv. kompostníky vhodné - kompostéry s objemy od 500 do 10.000 litrů z plastových profilů.
 • EKOPAL Bohemia s.r.o. - výroba a prodej dřevních briket s vysokou výhřevností
 • Ekora s.r.o. - poradenství, úvodní posouzení projektů, studie proveditelnosti, projektová dokumentace, EIA a rozptylové studie, energetické audity, příprava a zpracování žádostí o dotace, realizace bioplynových stanic, provoz a monitoring bioplynových stanic
 • Ekotherm servis - Josef Janeček - zabýváme se montážemi plynových zařízení, topenářskými pracemi, revizemi plynu, servisem plynových kotlů a kotlů na pevná paliva; od roku 2006 máme zastoupení i švédské firmy Sonnys Maskin AB z města Grästorp, která vyrábí speciální hořáky na spalování obilovin, pelet, štěpků a dalších biopaliv
 • Ekotherm servis Josef Janeček - výhradní zastoupení švédské firmy Sahlins EcoTec AB pro ČR. Prodej, dodávka a montáž hořáků EcoTec na spalování dřevních pelet.
 • EKOVER - zabývá se vývojem, výrobou a prodejem topiva Ekover "S","T","O"
 • Ekovermes - chov kalifornských dešťovek, výroba a prodej vermikompostu a dalších výrobků na jeho bázi
 • EkoWATT Praha - poradenství pro úspory energie a obnovitelné zdroje (nízkoenergetické domy, větrné elektrárny, solární energie, tepelná čerpadla, biomasa) a financování projektů. Provádíme energetický audit, posudek pro dotace, ekonomické studie, územní en. koncepce
 • Elektrárenská společnost ČEZ, a.s. - nejvýznamnější producent elektřiny v ČR.
 • Elektrokov a.s. Znojmo, závod topení - návrh, instalace a servis energetických staveb.
 • ELKOPLAST CZ, s.r.o. - široký sortiment kontejnerů pro tříděný sběr odpadů, velkoobjemové kontejnery, balíkovací lisy, plastové kontejnery a nádoby na odpad a další výrobky
 • ENELOKA.CZ - společnost je zaměřena na využívání alternativních zdrojů energie. Naše služby poskytujeme hlavně v těchto oblastech: ENErgie, ekoLOgie a ekonomiKA
 • Energoservis, s.r.o. Hodonín - kotle, kotelny, výměníkové stanice, potrubní systémy, elektro NN, VN, VVN, transformátory, měření a regulace, investiční celky, spalovny.
 • Entech - energie a technika - nabízí teplovzdušné krby a kachlová kamna největších francouzských, německých a italských výrobců.
 • Envicho, spol. s .r.o. - veškeré poradenské a konzultační služby spojené se zemědělskou problematikou včetně fytoenergetiky.
 • Esel fuel distributor s.r.o. - zabýváme se distribucí granulovaných paliv
 • EURO BAGGING, s.r.o. - technologie silážování do vaků, mačkání vlhkého zrna a kompostování; dodáváme silážní vaky, silážní folie, stretch folie Rani Wrap, síťoviny Novatex, motouzy, ochranné sítě a pískové pytle, konzervanty, vykusovače siláže REDROCK
 • EUROPEAN REAL GATE s.r.o - nízkoenergetické domy na klíč
 • Expos - velkoobchod voda, topení, plyn.
 • F. Konrád s.r.o. - hlavní činností je komplexní zpracování především jehličnaté dřevní hmoty; vyrábíme a prodáváme dřevostavby, zahradní domky, pergoly, zahradní altány, ploty, palubky, OSB desky a veškeré stavební řezivo; nabízíme stavební přípravu, dopravu a montáž
 • FABOK, spol. s r.o. - mechanicko-biologické úpravy; kompostování (otevřené systémy – uzavřené systémy); kompostování s úpravou biomasy (dřevo/biomasa – zpracování); bioreaktory (postupy rozpouštění látek do kapalné formy – postup BSFC)
 • FAGUS spol. s r.o. - prodej a bazar zemědělských strojů nejen značek Seko, John Deere, Mengele; prodáváme stroje pro kompostování, zpracování biologických odpadů; servis po celé ČR a expresní dodávky náhradních dílů
 • Farmet a. s. - Vývoj, výroba, prodej, servis: * zemědělské stroje a technika, stroje pro zemědělství na kypřiče pro kypření půdy, diskové podmítače, kompaktomaty, drobící válce, kultivátory pro kultivaci půdy * radličkové secí stroje, secí kombinace * technologická zařízení na zpracování oleje + filtrace oleje a jeho následné úpravy - degumming (=odslizení), neutralizace, bionafta * extrudéry krmiv pro krmné směsy; Služby: * STK, stanice technické kontroly, emise a měření emisí * servis a údržba aut a vodidla, výměny oleje * mytí aut a čistění
 • Femme a.s. - sběr a výkup a úprava recyklovaných odpadů a druhotných surovin, úpravu zaolejovaných vod a kalů na vlastní čistírně odpadních vod, úpravu odpadů na kompostárně, výroba průmyslových kompostů, vyřezávání náletových dřevin a jejich štěpkování, poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství a ekologie
 • Fitmin, a.s. - nabizi osivo energetického šťovíku a kompletní servis a poradenství při zakládání plantáží.
 • František Kurtin - ecoShop - prodej, podpora a prosazování ekologických a ekologicky úsporných výrobků, produktů, informací, služeb
 • Gamapolis, s.r.o. - zabezpečuje kompletní dodávky bioplynových stanic na výrobu elektrické energie.
 • Gardeco s.r.o. - projektování, realizace a údržba zahrad, parků, dětských hřišť, ploch u veřejných a víceúčelových objektů;dodávkami zeleninových a květinových osiv a jejich sadeb, travní směsi, pnoucích rostlin, balkónových květin, substrátů, travních koberců atd.;stavba altánků, chatek, laviček, kompostérů
 • GIP energy - obnovitelné zdroje energie
 • Green Machines a.s. - Dodávky bioplynových mobilních biofermentorů pro využití BRKO a směsného komunálního odpadu na bioplyn. Biofermentory mají kapacitu do 200 tun v 1 biofrementoru založeného materiálů. Firma dále dodává kompletní bioplynové stanice na zpracování BRKO a třídění směsného komunálního odpadu včetně dodávek třídících linek a podpůrných technologií. Firma nabízí kompletní servis včetně realizace provozu na klíč.Biofermentory v provedení Aerobní systém pro kompostárny a Anaerobní systém pro bioplyn. Speciální biofermentory s aerobním systémem anaerobním systémem v jednom biofermentoru. Dále firma nabízí dodávky speciálních drtičů na snižování objemu ukládaných odpadů až o 60% objemu.
 • GROUP AT s.r.o. - jsme firma specializující se na ekologická paliva pro domácnosti i velká tepelná hospodářství. Dokážeme Vám spočítat kolik můžete s našimi palivy uspořit i určit množství na celou topnou sezónu.
 • GW - kachlová kamna, krby - návrhy, stavba a rekonstrukce kachlových kamen, krbů i různých atypických staveb.
 • HAAS + RUKOV, spol. s r.o. - výroba krbových kamen.
 • HBABio, s.r.o. - rozvíjí výrobu biodegradabilních plastů v České republice. Podílí se na přípravě nových aplikací a realizuje jejich uvádění na trh.
 • HOLZTHERM CZ a.s. - výroba a prodej třívrstvých velkoplošných parket, dále nabízíme ekologické palivo, dřevěné brikety, štípánky na podpal, výkup dřevního odpadu, velkoobchod paliv a parket
 • Hoval CZ s.r.o. - odpovědnost k energii a životnímu prostředí - tepelná technika, vzduchotechnika, zpětné získávání tepla - uvádíme na český trh vlastní výrobky a zajišťuje pro ně kompletní služby, počínaje podporou projekcí až po zajištění kvalitního servisu
 • HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. - vyvíjí zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie (jde o jednu z mnoha aktivit tohoto podniku).
 • Ing. Ivan Matějovský - Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce
 • IROMEZ s.r.o. - velkoobchod s palivy (také s bionaftou), výroba tepla a elektřiny (spalují rovněž biomasu), výkup dřevního odpadu.
 • Japonský topol - Naše rodinná farma Japonský topol energie s čistým srdcem se zabývá pěstováním rychle rostoucí dřeviny (RRD) Japonského topolu. Dále se zabýváme poradenskou činností v oblasti RRD, pořádáme semináře a školení na sadbu a pěstování RRD.
 • Jaroslav Hrubý - zeminakomposty.cz - příprava zahradnických zemin pro realizaci, zakládání a udržování zahrad, uložení biologických zbytků ke kompostování
 • Jelínek-Trading, s.r.o. - z recyklovaného plastu vyrábí také pytle na odpady, kompostery a kompostovací sila pro zahrádkáře a kutily.
 • JENA zahradní architektura a služby - popři své hlavní činnosti se rovněž zabývá kompostováním biologických odpadů a prodejem kompostů.
 • Jiří Janošík, okna a dveře - z dřevních odpadů z výroby lisuje peletky.
 • Jiří Václavík - Pěstování žampionů - internetový prodej substrátu, žampionů, kompostů a zahradnických zemin
 • JOGA Luhačovice s r.o. - poradenská, konzultační a projekční činnost v oblasti nakládání s odpady, provoz svozu a třídění komunálního odpadu, sběrna recyklovatelných surovin, vážení a identifikace svozových nádob, odbyt vytříděných odpadů, Katalog odbytu odpadů na Internetu, obchodování s odpady prostřednictvím Internetu.
 • K.O.S. - plastic, spol. s r.o. - nabízíme výrobky z obnovitelných surovin, které po skončení jejich životnosti jsou zařazeny do bioodpadu s možností úplného zkompostování v průmyslových kompostárnách a zahradních kompostérech jako bioodpad - nápojové kalíšky, příbory, talíře, tašky, sáčky, pytle, a další
 • Karlow-Karlshof a.s. - prodej lesní a zemědělské techniky, a s tím spojené služby.
 • Kompostárna Hořátev - likvidace odpadu ze zeleně; prodej kompostu, zemního substrátu
 • Kompostárna s biostanicí PEKLOV - investiční záměr Hospodářského družstva v Unhošti na vybudování bioplynové stanice.
 • Korek Jelínek, spol. s.r.o. - korkové zátky, korkové podlahy, korkové obklady, korek ve stavebnictví, korek v kanceláři, korek v domácnosti, další korkové výrobky
 • Kotle na tuhá paliva - patří v dnešní době k nejčastěji využívanému způsobu vytápění.
 • Krbex s. r. o. - dodáváme kamna, krby, teplovodní, moderni, rohové, vnitřní; krbové vložky s výměníkem; krbová kamna; Kamna na dřevo, dřevěné pelety; stavíme krby
 • LATOP s.r.o. - optimální řešení vašeho topného systému; můžete si vybrat ze širokého sortimentu topení, voda, plyn; kotle na pelety, krbová kamna nebo krbové vložky na dřevo, plyn nebo pelety
 • LIPP CZ, s.r.o. - vyrábí věžové zásobníky, sila, nádrže, haly... a nabízí systém pro zpracování biomasy s následnou produkcí bioplynu.
 • MADER lesnická firma, s.r.o. - výroba palet standardních, atypických, dle IPPC a dřevěných obalů, pořez kulatiny na pásové pile, tepelná impregnace řeziva, impregnace ve mzdě, výroba ekologického paliva - Pelety (Peletky pr. 6 a 8 mm)
 • Marius Pedersen a.s. - se zabývá především moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů, což zahrnuje rovněž oddělený sběr odpadů, výstavbu kompostáren zeleného odpadu a údržbu zeleně.
 • MIJA-TECH BIOKRBY - bydlíte v panelovém domě nebo je pro vás stavba či rekonstrukce komínu náročná, a přes to si chcete v pohodlí domova užívat kouzlo plápolajícího ohně a hřejivé teplo z vlastního krbu? Navštivte e-shop společnosti MIJA-TECH BIOKRBY a sami si tak udělejte obrázek, jak nenáročné je pořízení a provoz biokrbu.
 • Monivet s.r.o - nízkoenergetické dřevostaveby, kanadské srubové domy
 • Moravol, spol. s r.o. - poskytuje svým vývojovým a výrobním zemědělským střediskům kompletní soubor certifikačních norem a postupů podle zásad Správné Zemědělské Praxe (SZP) pro zaručení kvality a bezpečnosti jejich výrobků
 • MORKUS Morava s.r.o. - Společnost MORKUS Morava s.r.o. je dodavatelem smaltovaných šroubovaných nádrží pro aplikace v projektech bioplynových stanic a v projektech komunálních i průmyslových čistíren odpadních vod. Využití smaltovaných šroubovaných nádrží v těchto projektech přináší řadu výhod, jako je např. dlouhá životnost, možnost demontáže a přemístění, rychlost výstavby a malé udržovací náklady. Dále naše firma nabízí celou řadu zásobníků a skladovacích sil pro sypké materiály, jako např. piliny, pelety, štěpky.
 • MOTORGAS s.r.o. - je orientován na projektování, výrobu, prodej a servis kogenerační technologie.
 • MS HAUS, s.r.o. - je stavební a projekční firma specializující se na dřevostavby a roubené stavby zejména rodinné domy a stavby pro rekreaci
 • Nábytek U draka - zabýváme se prodejem kvalitního českého dřevěného nábytku, vhodného jako vybavení chat, domků, bytů, restaurací, hotelů, penzionů...
 • NUCLEA, spol. s r.o. - výroba teplovodních kotlů na spalování biomasy do výkonu 3 MW, překopávačů kompostu PK 250 a dalších zařízení.
 • O T R s.r.o. - se vedle dalších aktivit zabývá zpracováním kompostovatelných odpadů a prodejem kompostů a zemin.
 • OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o. - e rodiná forma nabízející komplexní dodávky, výrobu, montáž a servis pro sušení, peletování a briketování biomasy a pro posklizňovou úpravu zrnin
 • Operátor trhu s elektřinou, a.s. - zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny - organizování krátkodobého trhu s elektřinou - vyhodnocení skutečných a sjednaných dodávek a odběru elektřiny - zajišťování zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny - zpracování měsíční a roční zprávy o elektrizační soustavě ČR - zpracování dlouhodobých bilancí elektřiny - zpracování podkladů pro návrh pravidel trhu s elektřinou.
 • OPOP spol. s r.o. - výrobce topenářské techniky (kotle na pevná paliva a lázeňská kamna určená pro spalování uhlí a dřeva).
 • OPTIMTOP s.r.o. - Široká nabídka biopaliv s bezplatnou dodávkou po celé České republice. Nabízíme dřevěné brikety, palivové dřevo, dřevěné pelety a další paliva.
 • OSTAX spol. s r.o. - biopalivo, stavební a truhlářské řezivo
 • Ostratický, spol. s r.o. - výroba překopávačů kompostu a dalších zařízení pro vinárenství a sadovnictví.
 • OTR, s.r.o. - mobilní třídění a drcení stavebních odpadů, mobilní drcení, překopávání a třídění kompostů, kompletní zpracování kompostovatelných odpadů, prodej a doprava recyklátů, rekultivačních kompostů a zásypových zemin, kontejnerová doprava
 • Paliva-Sedláček s.r.o. - poptáváme dřevní odpad (odkory, piliny, lesní odpad atd.) * nabízíme (zpracování lesního odpadu - větví - po těžbě, úklid odpadu při rušení sadů, při prořezávkách parků apod.)
 • Pavel FRANC - soukromě hospodařící zemědělec - výroba briket z energetických rostlin a slámy
 • Pavel Hostomský - prodej briket a kotlů.
 • Pelletia s.r.o. - výroba peletek, prodej kotlů s automatickým podáváním paliva a dodávky technologie na výrobu peletek.
 • Pila EKOPAL s.r.o. - výroba pelet, pořez dřeva a výroba kotlů a hořáků na spalování pelet
 • PolyComp, a.s. - provádí projekční a inženýrské služby, dodávky, montáže, uvádění do provozu, konzultace, konstrukční práce v oborech : kotelny, potrubní rozvody, výměníkové stanice, rekonstrukce úpraven vod, kotelen a výměníkových stanic, automatický odluh a odkal kotlů aj.
 • Ponast, spol. s r.o. - ve svém termo programu vyrábí automatické kotle na peletky.
 • PRAGONOR s.r.o. - scandinavian design center, nabízí kamna a krby norského výrobce JOTUL.
 • PRECIZ, s.r.o. - Výroba, montáž a servis dávkovacích systémů pro dopravu tuhých látek pro bioplynové stanice.

  Stacionární míchače, systémy posuvného dna, nerezové šnekové dopravníky.
 • PRINEX GROUP s.r.o. - provádíme výstavbu nízkoenergetických domů - dřevostaveb, na které vypracujeme projektovou dokumentaci včetně vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • PROPULS s.r.o. - vyrábíme solární kolektory SUNTIME a solární systémy; prodej, montáž solárních systémů pro ohřev TUV, pro vytápění bazénů a přitápění; využití alternativních zdrojů energie; sluneční kolektory na bázi vysoceselektivních vrstev TINOX nebo Sunselect
 • První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. - v rámci svého výrobního programu vyrábí rovněž kotle na biopaliva.
 • Puruplast, a.s. - Recyklace plastů - Výroba: regranulát, aglomerát, drť, plastové produkty pro stavebnictví, zatravňovací tvárnice PURUPLAST, komposter- užitečný pomocník pro vaši zahradu
 • Ramo Plzeň, s.r.o. - dodáváme litinové radiátory včetně litinových radiátorů ve speciální povrchové úpravě a designu. Dodavatel kotlů VIADRUS na tuhá paliva, zemní plyn, bioplyn a topný olej. Kotelny pro rodinné domy, bytové domy, výrobní haly, ČOV
 • RapidOil - firma RapidOil nabízí jednoduché řešení konverze Dieselova motoru z konvenční nafty na čistý rostlinný olej
 • Rašelina, a.s. - tradiční výrobce kompostů, substrátů a mulčů.
 • RD Allstav s.r.o. - výroba a výstavba nízkoenergetických rodinných domů z lepeného dřeva
 • RD Rýmařov s.r.o. - jsme tradičním výrobcem montovaných nízkoenergetických domů na klíč, v Čechách i střední Evropě; vyrábíme a montujeme prefabrikované rodinné a bytové domy, objekty občanské vybavenosti; do měsíce postavíme dům na vašem pozemku
 • Retap s.r.o. - vyrábí spalovací akumulační kamna na dřevo.
 • ROJEK dřevoobráběcí stroje, a.s. - v sortimentu firmy jsou i drtiče dřevní hmoty produkující dlouhou štěpku.
 • SCHIESTL spol. s r.o. - nabízí kotle pro spalování biomasy o výkonech 0,4 až 8 MW rakouské firmy Kohlbach.
 • SETRA, spol. s r.o. - zabýváme se nakládáním s odpady, stabilizovanými čistírenskými kaly z ČOV včetně jejich odvodnění a dalšími biodegradabilními odpady. Jsme držitelem registrace průmyslového kompostu, organického hnojiva, vyrobeného z kalu ČOV
 • Siemens, s.r.o. - Průmyslové analyzátory surového i upraveného bioplynu vč. přípravy vzorku (Set BGA, Ultramat 23) a procesní chromatografy pro měření výhřevnosti a složení bioplynu (Sitrans CV). Nabízíme také ucelené portfolio extraktivních a in situ analyzátorů plynů (pro různé technologie nebo emisní monitoring) a chromatografů.
 • SITA CZ a.s. - poradce v oblasti ochrany ŽP, čerpání finančních prostředků z fondů EU
 • SOLAR TOP Nové Město na Moravě - ve svém sortimentu má mimo jiné i kotle na biomasu.
 • SOME Jindřichův Hradec s.r.o. - se zabývá prodejem a servisem zemědělské, lesnické a komunální techniky, např. drtičů, štěpkovačů, štípačů dřeva, rotačních třídičů, překopávačů kompostu a kotlů na biomasu.
 • SRC International CS s.r.o. - je výzkumná, inženýrská a konzultační firma v oblasti energetiky.
 • STANO dřevovýroba - výroba a prodej dřevěných briket
 • Step TRUTNOV - výroba tlakových a tepelných zařízení, dodávky energetických staveb
 • Strojírenská společnost W+D s.r.o., Mladoňovice - prodej, servis a pronájem štěpkovačů Tomahawk a strojírenské služby.
 • SUBIO EKO s.r.o. - dodavatel vysoce účinných a užitečných přírodních bakterií a enzymů - výtečných pomocníků pro domácnost, pěstitele, zahrádkáře, chataře a chalupáře, zemědělce, potravinářský průmysl a ČOV
 • Švejnohová a přátelé, s.r.o. - prodej kompostovatelných ekoplenek: Moltex öko.
 • SWHG s.r.o - zabýváme se pěstováním a prodejem sadebního materiálu energetických plodin, zejména Miscanthus giganteus (Ozdobnice čínské), používané pro přímé spalování, k výrobě briket, pelet, bioethanolu
 • Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem - sbírají a využívají bioodpad, uvádějí fytoenergetiku do praxe a i jinak se velmi činí.
 • Tecodor s.r.o. - zařízení pro odstranění zápachu, dodávky příslušných koncentrátů.
 • TEDOM - zařízení pro kogeneraci.
 • TENEZ a.s. - vyrábí zařízení pro chemický, farmaceutický průmysl a potravinářský průmysl - hygienizační jednotky, nerezové a smaltované nádrže, kotle, výměníky tepla, apod.
 • TENZA, a.s. - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektrické energie
 • TOI TOI Sanitární systémy spol. s r.o. - od roku 1995 má ve své nabídce rovněž kompostovací toalety určené k instalaci do interiérů.
 • TOKONET - informační servis pro zemědělce a stránky firmy TOKO A/S a.s. - prodej, servis a leasing zemědělských strojů a technologií.
 • Tomáš Kovářík - výroba nábytku - zakázková výroba nábytku z masivního dřevo a polotovarů dýhovaných přírodní dýhou
 • Tomášek SERVIS s.r.o. - v období posledních dvou let se naše společnost intenzivně zabývá vývojem a realizací vlastního know-how ve výstavbě bioplynových stanic především pro zemědělské podniky
 • TOPSYS Praha spol. s r.o. - zastupuje renomované evropské výrobce krbů CHEMINEÉS SEGUIN DUTERIEZ, CHIMENEAS FUGAR S.L. a v sektoru teplovodního vytápění i FABRILOR.
 • TRACTANT FABRI, Kolín - ve svém výrobním programu má i kotle na biomasu.
 • TRIGAD, spol. s r.o. - zpracování předběžných studií a studií proveditelnosti, tvorba finančních projektů, poradenství pro přípravu a realizaci dotací z EU a SR, technická pomoc, energetické auditorství, provoz, mimorozpočtové financování
 • Truhlářství JOSEF KAŠPAR - truhlářství, truhlářské práce; vyrábíme nábytek z masivu, z přírodního dřeva, postele, ložnice, dětský studentský i kancelářský nábytek, stoly pracovní, kancelářské, konferenční stolky, komody, skříně; vyrobíme za zakázku vestavné skříně; olše; dub
 • Unego - malé bioplynové stanice a další obnovitelné zdroje energie.
 • UNIVENTA Praha s.r.o. - Hledáním optimálních řešení v oblasti snižování energetické náročnosti naplňujeme Vaše představy, vytváříme trvalé hodnoty a společně měníme svět.
 • Úspory energie - inženýrská kancelář Ing. Ivo Hingar.
 • van Gansewinkel - komplexní nakládání s odpady
 • Verner a.s. - výroba krbových kamen, kotlů ústředního vytápění a kotelen na spalování biomasy.
 • Verner ECOSTAR, s. r. o. - výroba a prodej dřevních pelet.
 • VIADRUS - závod topenářské techniky - kotel na dřevní pelety a uhlí Ling 25.
 • Vilít krby - Náš krb - dovoz a prodej.
 • VOP 025 - Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p. mimo jiné vyrábí automatické teplovodní kotle Mephisto na spalování dřevního odpadu o výkonu 100 až 1000 kW.
 • VUCHZ, a. s. - mimo jiné vyrábí kompostovací linky pro organický odpad, schválené MŽP ČR.
 • Vyncke s.r.o. - vyrábí a prodává průmyslové kotle na spalování dřeva a biomasy 150 - 15 000 kW.
 • WECO, s.r.o. - výhradní dovozce nejmodernějších elektronikou řízených krbů a krbových vložek značek Ecoforest a Envirofire pro spalování peletek.
 • Zahradní nábytek Liška - Vyrábíme zahradní, dřevěný a kovový nábytek a doplňky. Zahradní sestavy, lehátka, barové stolky, ploty. Vše z kvalitního dřeva a kovu pro dům a zahradu. Doprava po celé ČR zdarma.
 • Žampionárna IP, a.s. - dodává vyplozený žampiónový substrát s názvem "Žampost".
 • Zemspol a.s. Sloup - dodává zařízení kompostáren a organické hnojivo Organoferm.
 • ZERS spol. s r.o. - společnost provozuje kompostárnu a recyklační deponii stavebních odpadů, nabízíme poradenství při čerpání dotací EU v oblasti odpadového hospodářství
 • ZERS spol. s r.o. - od počátku svého působení se zabývá činnostmi souvisejícími se zemědělskou výrobou a životním prostředí, od roku 2006 je provozovatelem zařízení pro svoz a využití recyklovatelných odpadů, se specializací na kompostování biologicky rozložitelného odpadu a reciklaci stavebních a demoličních odpadů
 • Živá krmiva - u prodejce je možné objednat dešťovky vhodné pro vermikompostování.

Zahraniční informační servery

Zahraniční nevládní a neziskové organizace

 

Zahraniční instituce

Zahraniční firmy

 • BACKHUS Kompost-Technologie - výrobce překopávačů kompostu.
 • Bioferm GmbH - vysokosušinové bioplynové stanice.
 • Compost systems trade GmbH - kompostárny na klíč, systémy aerace, měřící technika, poradenství.
 • DOPPSTADT - drtiče, síta, míchací stroje.
 • Ekoil a.s. - výrobce esterů mastných kyselin, ekologické pohonné hmoty EKOPAL a technologie pro produkci metylesteru řepkového oleje.
 • HAMMEL Recyclingtechnik GmbH - výrobce univerzálního stroje KOMPBIO, který drtí, sítuje i překopává.
 • ING. ČASTULÍK, s.r.o. - v rámci svého výrobního programu zaměřeného na technologie spracování odpadů nabízí drtiče dřeva a hvězdicový třídič sypkých materiálů ROLLSTER.
 • International Bio Recovery Corp. - nabízí technologii pro recyklaci organických odpadů, kterou je možné na rozdíl od klasických kompostáren umístit třeba do středu města.
 • JENZ GmbH - drtiče a síta.
 • KOMPTECH FARWICK GmbH - drtiče, překopávače, síta a další kompostárenská technika.
 • Sandberger Composttechnologie - překopávače, kompostovací textílie, drtiče, síta, analytické vybavení pro kompostárny, bioplynové stanice.
 • Siloxa Engineering AG - německá firma vyrábějící zařízení pro odstraňování siloxanů z bioplynu (z anaerobního čištění odpadních vod a ze skládek).
 • TTS Martin, s.r.o. - výrobca kogeneračných jednotiek
 • Willibald GmbH - drtiče, síta, překopávače, pytlovací stroje.

Odkaz na Váš web můžete do seznam vložit po registraci prostřednictvím políčka "Vstup organizací" v levém sloupci.