Expertní systémy na Biom.cz

Kde mohu vidět vybranou technologii pro zpracování/využívání organických materiálů?

Doporučené články

_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

kompostárna, bioplynová stanice, bioodpad, biomasa

Autoři úlohy

Antonín Slejška

Technologie, které mohou být použitelné pro zpracování materiálů, kterými disponujete (viz úloha Jaké jsou možnosti využití materiálů, kterými disponuji?), je možné nalézt v databázi zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Technologie s odkazy na seznamy zařízení Zařízení podle krajů

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2006
Poslední změna: 26. června 2007
Počet shlédnutí: 1210

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín: Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě : Kde mohu vidět vybranou technologii pro zpracování/využívání organických materiálů?. Biom.cz [online]. 2006-11-23 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/oh-zem.stm>. ISSN: 1801-2655.