Expertní systémy na Biom.cz

Expertní systém pro kompostování

Systém umožňuje vyřešení nejčastějších úloh, které se vyskytují v kompostárenské praxi.


Datum uveřejnění: 19. července 2005
Poslední změna: 8. ledna 2008
Počet shlédnutí: 1061

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín, VÁŇA, Jaroslav: Expertní systém pro kompostování : Expertní systém pro kompostování. Biom.cz [online]. 2005-07-19 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/kompost.stm>. ISSN: 1801-2655.