Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


Nejnověší publikace

Konkurenceschopnost bioenergetických produktů - 2.část

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biomasa bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Konkurenceschopnost bioenergetických produktů - 1.část

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biomasa bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Jak postavit nízkoenergetický dům

stáhnout pdf
autor:  Ekowatt    rok:  2008
  štítky:  budovy nízkoenergetické stavby energetická náročnost budov vytápění energetický management úspora energií
diskuse:  0

Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií.>>>

Energetická náročnost budov

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2009
  štítky:  budovy energetická náročnost budov energetický management
diskuse:  0

Publikace přehledným a srozumitelným způsobem objasňuje pojmy a stávající předpisy související s požadavky na energetickou náročnost budov.>>>

Infolisty o efektivním využívání energie

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2007
  štítky:  energetický management vytápění energetická náročnost budov pasivní domy obnovitelné zdroje energie nízkoenergetické stavby úspora energií
diskuse:  0

Text obsahuje 6 informačních listů – letáků na téma efektivní využití energie: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, úsporná opatření v rodinných a bytových domech, zásady výstavby nízkoenergetických>>>

Bioodpad-bioplyn-energie

stáhnout pdf
autor:  České ekologické manažerské centrum    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioodpady a kompostování bioplyn
diskuse:  0

Bioplyn vyrobený z odpadů je považován za obnovitelný zdroj energie a elektrickou i tepelnou energii z něj vyrobenou za energie z obnovitelných zdrojů.>>>

Biobutanol jako pohonná hmota v dopravě

stáhnout pdf
autor:  Ústav technologie ropy a petrochemie VŠCHT    rok:  2008
  štítky:  alternativní paliva kapalná biopaliva biopaliva obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

I přes značné problémy spojené s vysokými výrobními náklady, technickými a logistickými problémy a negativním vlivem na cenu potravin v případě biopaliv tzv. 1. generace vývoj směřuje k biopalivům >>>

Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011

stáhnout pdf

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa
diskuse:  0

Sdružení CZ Biom vypracovalo pro potřeby Státního fondu životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou kompostáren určených ke zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů>>>

Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn
diskuse:  1

Sdružení CZ Biom vypracovalo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou bioplynových stanic určených pro zpracování komunálních odpadů včetně BRKO v>>>

« | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png


Máte svou publikaci?