Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Využití obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny - ekonomika výstavby a provozu zařízení

stáhnout pdf
autor:  Kateřina Zemanová    rok:  2010
štítky:  obnovitelné zdroje energie

Tato práce se zabývá tématikou obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie. Popisuje a vyhodnocuje jednotlivé druhy zařízení, mezi které patří fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové elektrárny, malé vodní elektrárny. Důležitou roli zde hraje státní politika, která vstupuje do procesu aktivně s podporou pro investory ve formě garantovaných výkupních cen a zelených bonusů po celou dobu životnosti zařízení a tím má dosáhnout zvýšení podílu zelené/ekologické energie na celkové spotřebě energie v ČR.
V praktické části se vychází z reálné situace instalovaného zařízení fotovoltaické elektrárny na rodinném domku autora práce. Hodnocena je ekonomická stránka elektrárny, co se týče nákladů pořízení, výnosnosti a doby návratnosti peněžních prostředků. Výsledkem je rozhodnutí o ekonomicky výhodném řešení výstavby a provozu fotovoltaického systému.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png