BIOM - odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu

BIOM je odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom. Jeho úkolem je informovat členy sdružení, státní správu, nevládní organizace a subjekty zabývající se biomasou ve všech jejích formách o činnosti CZ Biomu a novinkách v obnovitelných zdrojích energie - biomase.

Možnosti inzerce v časopise BIOM

Zájemci o publikaci vlastních odborných článků, firemních PR článků, novinek, propagaci odborných akcí nebo reklamy a inzerce nechť prosím kontaktují redakci CZ Biom Členové CZ Biom mají možnost publikace zdarma nebo s výraznými slevami.

Veškerá aktuální čísla časopisu naleznete na stránkách archivu časopisu BIOM

Archiv

Starší čísla časopisu BIOM si můžete stáhnout v elektronické podobě ve formátu PDF:

 

Rok 
1.číslo
2.číslo
3.číslo 
4.číslo
2019 PDF PDF PDF  
2018 PDF PDF PDF  
2017 PDF PDF PDF PDF
2016 PDF PDF PDF ----
2015 PDF PDF PDF ----
2014 PDF PDF PDF ----
2013 PDF PDF PDF PDF
2012 link link link link
2011 PDF PDF   link
2010 PDF PDF PDF PDF
2009 PDF PDF PDF PDF
2008 PDF PDF PDF PDF
2007 PDF PDF PDF PDF
2006 PDF PDF PDF PDF
2005 PDF PDF PDF  
2004 PDF PDF    
2003 PDF      
2002 PDF PDF    
2001 DOC PDF    
2000 HTML PDF PDF  
1999 PDF PDF HTML HTML
1998 HTML PDF PDF  
1997 HTML      

Redakce CZ Biom

 

Opletalova 7/918
111 44 Praha 1
Tel.: 241 730 326241 730 326
Mobil: 604 856 036604 856 036

 

 

 

ISSN: 1801-2655

Registrační číslo: MKČR E 16224