Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Dokumenty a tiskové zprávy Fotogalerie Fonotéka Výpočty a JavaSkripty Soubory ke stažení

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj
Českého sdružení pro biomasu

Číslo 8, Listopad 1999

Sborník ze semináře "Biomasa pro energii - technologie spalování"

Seminář byl podpořen Regionálním environmentálním centrem pro země střední a východní evropy (REC) 

Jaroslav Váňa: CZ BIOM v roce 1999
... Začnu informací z pohledu vnitřního života CZ BIOM nejdůležitější - valná hromada a volba funkcionářů. Valná hromada se bude konat v únoru r. 2000, neboť v té době bude již vypracována účetní uzávěrka. Z důvodu zabezpečení co možná nejvyšší účasti se bude konat v Praze, v ruzyňské aule. Platformou pro volební kampaň bude následující číslo časopisu Biom. Na kandidátku bude zařazen každý náš člen, který byl navržen, nebo který se sám navrhl za předpokladu, že budeme znát jeho souhlas s kandidováním ve volbách. ...

Václav Sladký: Metody a principy spalování biopaliv
Lidstvo využívá energii akumulovanou v rostlinách asi 400.000 let, ale teprve v posledních letech v důsledku nutnosti postupné náhrady standardizovaných a vysoce kvalitních fosilních paliv, se způsoby jejich užití dostávají na vysokou vědecko - technickou úroveň, umožňující schopnost konkurence. Postupná, alespoň částečná náhrada fosilních paliv je nezbytná, protože jejich zásoby jsou vyčerpatelné v dohledné době. Spotřeba energie ve světě roste exponenciálně a zvýšenou ochranu vyžaduje životní prostředí. Recyklace CO2 mezi ovzduším a rostlinami je spojená s recyklací energie, kterou lidstvo může využít pro své potřeby. ...

Albert van der Hem: Instalace fluidního kotle o výkonu 1 MW na spalování dřevního odpadu v Dřítni nedaleko Temelína
... Projekt v obci Dříteň byl realizován v rámci česko-holandské spolupráce. Dříteň leží nedaleko atomové elektrárny Temelín, asi 200 km jižně od Prahy a je obklopena lesy a zemědělskými plochami. ...

Jaap Heijboer: Spalování ve fluidním loži
Zvyšující se množství odpadního dřeva nás přimělo k vyvinutí kotle na dřevo. Námi vyvinutý kotel spaluje dřevo při teplotách pod 900°C ve směsi písku a popele, která je udržována v cirkulaci vzduchem proudícím do spodu fluidního lože soustavou trysek. Fluidní kotel vyvinutý firmou Crone (Crone fluidised Bed Boiler = CFB boiler) se vyznačuje automatickým systémem přikládání a spalování dřeva, což jsou rysy, které spalování ve fluidním loži umožňuje plně využít a optimalizovat. ...

Miroslav Šafařík: Ekologická daňová reforma a financování v oblasti alternativní energetiky v ČR
Hlavním faktorem poškozování životního prostředí je vysoká míra spotřeby přírodních zdrojů, která vyplývá především z nízké efektivity využívání těchto zdrojů. České republiky se tento problém, v důsledku přetrvávajících deformovaných cenových relací, dotýká výrazněji než například vyspělých států západní Evropy. ...

Jaroslava Malířová: Jak může biomasa rostlin také sloužit lidem - náhrada cukru alternativními nízkoenergetickými rostlinnými sladidly
V celosvětovém měřítku je produkován cukr ze 60 % z cukrové třtiny a ze 40 % z cukrové řepy. Cukr – sacharóza neboli také cukr řepný či třtinový se rozšířil jako sladidlo v posledních 200 letech. Spolu s medem známým již odedávna patří mezi nejpoužívanější sladidla přírodního původu. Protože však stále roste počet lidí trpících cukrovkou (diabetes melitus), kardiovaskulárními chorobami, jimž cukr škodí z energetického i metabolického hlediska, ale i těch, kteří by se měli vyhýbat cukru z důvodu obezity, byla výzkumu alternativních sladidel věnována v posledních letech velká pozornost. ...

Výtah ze zákona č. 167/98 “O návykových látkách”

Edvard Sequens a Martin Halama: Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií - region jižní Čechy
Využívání obnovitelných zdrojů energie je v České republice na velmi nízké úrovni. Podílí se pouhými 1,5 % na celkovém množství vyrobené energie. Pokud bude realizován nově přijatý vládní program na jejich podporu, mohli bychom se dostat na úroveň asi 5 - 6 % v roce 2010. Země Evropské unie, kam chceme patřit, si ke stejnému roku daly za cíl dosáhnout 12 % podíl obnovitelných zdrojů ve své energetické bilanci. Cílem naší publikace Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií - region jižní Čechy, kterou jsme vydali počátkem února 1999 (a nyní připravujeme aktualizované vydání), bylo zmapovat, jak vypadá praktické využívání obnovitelných zdrojů energií na území jižních Čech. ...

Zdeněk Strašil: Zdroje biomasy využitelné pro energetické účely v ČR
V době před rozšířením průmyslu byly v Evropě pěstovány velké plochy přadných rostlin a olejnin, které sloužily pro zpracovatelský průmysl. Obecným zdrojem energie bylo tenkrát dřevo. Také velké množství obilovin a krmných plodin bylo dříve pěstováno k výživě a jako energetický zdroj hospodářských tažných zvířat (koně, voli). ...

Zápis ze 7. schůze předsednictva a revizní komise, svolané dne 28. 7. 1999 v Chomutově

Zápis ze 6. schůze předsednictva a revizní komise CZ BIOM konané dne 24.6.1999 ve VÚRV v Praze - Ruzyni

Antonín Slejška: Komentář k situační studii AEBIOMu "Trh s teplem a Kjótský protokol"
Na začátku listopadu tohot roku vydal AEBIOM situační studii "Trh s teplem a Kjótský protokol". Jelikož ji považuji za v současné době nejdůležitější veřejný dokument ve fytoenergetice pro všechny evropské státy, uveřejňuji zde alespoň stručný výtah. Celou studii naleznete na webu CZ BIOMu nebo Vám ji mohu na požádání poslat e-mailem. ...

Vysvětlivky k několika zkratkám v tomto čísle časopisu BIOM:

PSO..........Project Samenwerking Oost-Europa = Projekt Spolupráce Východní Evropa
Mtoe..........Million tuns of oil equivalent = Miliony tun ropného ekvivalentu
AIJ.............Activities Implemantated Jointly = volně přeloženo to v našem případě znamená obchodování s emisemi
HFCS.........High Fructose Corn Syrup = Obilný syrup s vysokým obsahem fruktózy

Interní tisk CZ Biom

Zodpovědný redaktor 8. čísla: Antonín Slejška

Vydáno ve spolupráci s Regionálním environmentálním centrem pro země střední a východní Evropy (REC)

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující časopis