Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Následující časopis

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj
Českého sdružení pro biomasu

Číslo 7, Duben 1999

Monotematické číslo věnované problematice bioplynu

Časopis je dostupný taktéž ve formátech PDF (1,4 MB) a DOC (MS Word'97 - 5,31 MB)

Účastníci zájezdu a současně autoři příspěvků:
Sergej Usťak, Jaroslav Váňa, Roman Honzík, Antonín Slejška

Odborná prohlídka bioplynových stanic na biomasu v Německu

Nevládní nezisková organizace CZ- Biom - české sdružení pro biomasu se sídlem, Drnovská 507, Praha 6-Ruzyně sdružuje odbornou veřejnost zabývající se využitím obnovitelných surovinových a energetických zdrojů. Jednou ze sekcí vytvořených v této organizaci je poradenské a informační středisko v Chomutově. To si klade za cíl shromažďování informací o využití obnovitelných surovin a energií a popularizaci tohoto netradičního odvětví. Z mnoha cizích pramenů byl registrován nebývalý zájem o biologický odpad využitelný pro výrobu bioplynu.

Nadace partnerství Jak to vypadá s bioplynem v Německé spolkové republice ve skutečnosti a nejen z literárních zdrojů mohli pracovníci poradenského střediska spolu s odborníky na bioplyn zjistit díky grantu, který organizace CZ-Biom obdržela na základě výběrového řízení od nadace Partnerství z Brna. Cílem této nadace (obdobný program pod společným názvem The Environmental Partnership for Central Europe pracuje také na Slovensku, v Maďarsku a Polsku) je podporovat účast veřejnosti na řešení problémů životního prostředí. Nadace poskytuje menší granty, zajišťuje nejrůznější soustředění, stáže a technickou pomoc neziskovým organizacím.

Odborné prohlídky bioplynových stanic v Německu se zúčastnili čtyři odborníci na tuto problematiku z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV), kteří jsou současně členy nevládní neziskové organizace CZ-BIOM. Jména účastníků jsou uvedena v seznamu autorů tohoto příspěvku.

Odjezd byl původně naplánován na konec února, ale díky kalamitním povětrnostním podmínkám byl na přání našeho partnera pana Dipl.-Ing. Köttnera, tajemníka svazu provozovatelů bioplynových stanic v Německu, přesunut na poslední březnový týden, kdy se již počasí umoudřilo, což přispělo k úspěšnému průběhu naší odborné cesty. V následujících kapitolách se pokusíme stručně předvést čtenářům alespoň část z velkého množství informací získaných během této cesty. Upozorňujeme, že jednotlivé kapitoly nejsou seřazeny podle chronologie, ale tematicky.

Odborný svaz Bioplyn se sídlem na zemědělské škole Hohenlohe Kirchberg-Weckelweiler (Fachverband Biogas e. V.)

(celý text: Otevři článek - v novém okně Otevři článek v novém okně)

Kombinované aerobní a anaerobní zpracování bioodpadu a tříděného organického odpadu v bioplynové stanici Teugn.

(celý text: Otevři článek - v novém okně Otevři článek v novém okně)

Bioplynová stanice Dietrichsdorf (Högl Kompost)

(celý text: Otevři článek - v novém okně Otevři článek v novém okně)

Zemědělské bioplynové stanice

(celý text: Otevři článek - v novém okně Otevři článek v novém okně)

Velkokapacitní bioplynová stanice ke zpracování kejdy hospodářských zvířat v Oberlungwitz

(celý text: Otevři článek - v novém okně Otevři článek v novém okně)

Bioplynová stanice Hirschfelde pro anaerobní fermentaci tekutých organických odpadů

(celý text: Otevři článek - v novém okně Otevři článek v novém okně)

Celkové závěry

(celý text: Otevři článek - v novém okně Otevři článek v novém okně)

Interní tisk CZ Biom

Zodpovědný redaktor 7. čísla: Sergej Usťak

VÚRV Praha-Ruzyně

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující časopis