Odborné články

Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?

Energetický regulační úřad stanovil cenovým výměrem (27.11. 2001) pro rok 2002 minimální výkupní ceny pro energii z obnovitelných zdrojů. Jedná se o tradiční formu podpory využití obnovitelných zdrojů energie, které však s nástupem liberalizace energetiky začíná konkurovat systém obchodovatelných zelených certifikátů. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto dvou přístupů?

Zatímco pevné výkupní ceny mohou vyvolat razantnější nárůst využití obnovitelných zdrojů v krátkodobém horizontu, dobře stanovený systém zelených certifikátů podporuje dlouhodobé zvyšování efektivnosti výroby zelené energie. Důležité je také podotknout, že pokud má systém pevných výkupních cen obnovitelné elektřiny fungovat i v liberálním prostředí, musí být zvýšené náklady přenášeny rovnoměrně na všechny hráče na trhu.

Pokud je výkup garantován dlouhodobě, výrobci mohou počítat s jistým odběrem elektřiny za předem stanovenou cenu a snímá to část jejich podnikatelského rizika. (V České republice však neexistuje žádná záruka budoucího vývoje výkupních cen.) Obecně platí, že dostatečně vysoké a dlouhodobě garantované ceny povedou k relativně rychlému nárůstu výroby. Tento přístup je však v dlouhém horizontu ekonomicky neefektivní, protože udržuje v provozu i technologicky zastaralé a drahé výroby. Naopak, prodej zelených certifikátů je realizován na konkurenčním trhu a umožňuje tak příjem podpory jen pro nejefektivnější provozy.

Veřejným zájmem je stanovit výkupní ceny tak, aby se obnovitelné zdroje dostaly na hranici konkurenceschopnosti s klasickými zdroji. Je však obtížné přesně odhadnout, jaký rozsah podpory jednotlivé kategorie zdrojů potřebují. Rychlý vývoj technologií vyžaduje nákladnou aktualizaci legislativně zakotvených výkupních cen na základě nových analýz a zdlouhavého vyjednávání se zájmovými skupinami. Naproti tomu cena zelených certifikátů reaguje flexibilně na technologickou inovaci tak, aby bylo dosaženo předem stanoveného cílového podílu obnovitelné elektřiny. Dobré fungovaní trhu s certifikáty ale také vyžaduje určité transakční náklady.

Dalším problémem je, že pevně stanovená výkupní cena nereaguje na tržní cenu elektřiny a rozhodnutí o výrobě proto není citlivé na vývoj poptávky v čase. To neplatí u systému zelených certifikátů, kde příjem výrobce závisí přímo na ceně, za kterou svojí produkci prodá na obecném trhu s elektřinou.

Formy podpory obnovitelných zdrojů energie na otevírajícím se trhu s energiemi budou předmětem diskusí i na mezinárodní konferenci a výstavě EEBW: Energie efektivně 2002, která se ve dnech 5.-7. listopadu 2002 uskuteční v pražském Kongresovém centru. Organizátorem konference je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a samostatnou sekcí této konference bude i téma energetického využití biomasy.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Poziční zpráva AEBIOMu: Flexibilní systém pro poplatky/daně za produkci oxidu uhličitého
Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Výkupní ceny s trochou filozofie
Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice
Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií
Metoda EPC a její praktické využití v České republice
Koupili by jste si elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie?
Tabulka instalovaného elektrického výkonu na zařízeních využívajících biomasu
Příliš riskantní výkupní ceny elektřiny
Zelené obchodovatelné certifikáty ve Velké Británii
Krátké zprávy ze SEVEn
OPET RES-e: Nová technologická síť EU pro zelenou energii, zastoupena také ČR
EEBW: Energie efektivně 2002 - možnost účasti na konferenci a výstavě
Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?

Předchozí / následující díl(y):

Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 16.5.2002
Poslední změna: 15.5.2002
Počet shlédnutí: 7239

Citace tohoto článku:
SZOMOLÁNYIOVÁ, Jana: Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?. Biom.cz [online]. 2002-05-16 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/zelena-elektrina-jsou-lepsi-obchodovatelne-certifikaty-nebo-povinne-vykupni-ceny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto