Odborné články

OPET RES-e: Nová technologická síť EU pro zelenou energii, zastoupena také ČR

Evropská komise ustanovila novou evropskou technologickou síť fungující v rámci sítě OPET nazvanou "OPET RES -e" (OPET = Organisation for Promotion of Energy Technologies, tj. Organizace pro podporu energetických technologií; RES = renewable energy sources, tj. obnovitelné zdroje energie, e = electricity, tj. elektrická energie). Tato síť zahájila svou činnost v dubnu 2003 a schválený pracovní program bude realizovat po dobu 14 měsíců. Cílem tohoto projektu je podpora energetických technologií na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Ve "Směrnici RES-e" si Evropská unie stanovila ambiciózní cíl - nárůst podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) z 13,9 % (1997) na 22 % (2010). Dosažení těchto cílů záleží především na konkrétních krocích a realizacích na regionální úrovni. Zmíněný projekt bude přispívat k dosažení tohoto úkolu tím, že bude napomáhat kladnému přijímání energetických technologií na regionální úrovni a bude informovat společnosti a organizace v daném regionu o výsledcích své práce a stavu technického rozvoje.

Spolupráce 13 zemí světa, zastoupena také ČR

Do sítě OPET RES-e, koordinované Hornorakouským svazem pro úsporu energie (O.Ö. Energiesparverband), patří 18 organizací ze třinácti zemí.Většina z těchto partnerských organizací jsou regionální energetické agentury. Účastníky projektu jsou: Španělsko (Katalánie, Andalusie, Baskicko), Francie (Rhône-Alpes), Velká Británie (Wales), Německo (Berlín, Sársko, Brandenburg), Belgie (Flandry), Rakousko (Horní Rakousko), Česká Republika (Jihočeský kraj - Energy Centre České Budějovice), Polsko (Gdaňský region), Slovinsko, Finsko, Švédsko, Indie a Čína. Projekt odpovídá místním podmínkám (které se výrazně liší) a usnadňuje realizaci tím, že podnikům s regionální působností nabízí "know-how" z evropských výzkumných institucí a kombinuje lokální, technologicky orientovaný přístup s mezinárodní spoluprací.

Hlavní úkoly, pracovní program

Hlavními úkoly nového evropského technologického společenství jsou:

  • inicializace uvádění technologií RES-e do praxe - na regionální úrovni
  • spojování politiky (Směrnice RES-e) a technologií
  • kombinování místních technologicky zaměřených akcí s mezinárodní spoluprací
  • podpora vnitřního evropského trhu s technologiemi RES-e a evropského výzkumu.

OPET RES-e uskuteční v rámci svého pracovního programu řadu projektů - mimo jiné: zmapování stávajících technologií na regionální úrovni a studie různých příkladů financování.

Projekt je rozdělen do šesti následujících pracovních balíčků:

  1. Rozvinutí technologií RES-e na místní/regionální úrovni
  2. Financování technologií RES-e
  3. Informace o trhu a průzkum trhu - spojující výzkumné a vývojové odvětví
  4. Exportní aktivity
  5. Sledování výsledků; spolupráce
  6. RES-e v Indii a Číně.

Síť OPET

Nová technologická síť je součástí sítě OPET, založené v roce 1991 Evropskou komisí s cílem propagovat nové energeticky efektivní a inovační technologie. Organizace OPET disponují potřebnými znalostmi trhů s energetickými technologiemi v celé EU i v kandidátských zemích. V rámci této sítě se odehrává také spolupráce s mimoevropskými státy, jako Jižní Amerika, Rusko, či s rozvojovými zeměmi. Hlavní úlohou OPET RES-e v rámci sítě OPET bude integrace vědomostí a informování Evropské komise o aplikaci evropské politiky v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a výroby elektřiny z těchto zdrojů.

Za ČR: Energy Centre České Budějovice

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) bylo založeno před pěti lety na základě iniciativy Smíšené komise pro spolupráci mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem. Hlavním cílem jeho činnosti je podpora efektivního využívání energií a využívání obnovitelných zdrojů energií. ECČB nabízí bezplatné poradenství v oblasti úspor energií (např. výstavba energeticky úsporných domů, rekonstrukce stávajících objektů, problematika vytápění, úspory elektřiny a vody v domácnostech, tepelná čerpadla, sluneční zařízení, možnosti získání dotací atd.). Toto poradenství je prováděno buď formou osobních a e-mailových konzultací, popř. jsou dotazy zodpovídány telefonicky. Dále ECČB zpracovává energetické studie a analýzy, organizuje vzdělávací semináře, konference a exkurze a vydává publikace týkající se úspor energií. Do sítě OPET se ECČB začlenilo v roce 2001.

Obrázek 2
Obr. 2: Mapa znázorňuje země a regiony, které jsou zahrnuty do projektu OPET RES-e (za ČR: Jihočeský kraj – Energy Centre České Budějovice).

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.5.2003
Poslední změna: 21.5.2003
Počet shlédnutí: 5818

Citace tohoto článku:
HLINKOVÁ, Ivana: OPET RES-e: Nová technologická síť EU pro zelenou energii, zastoupena také ČR. Biom.cz [online]. 2003-05-22 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/opet-res-e-nova-technologicka-sit-eu-pro-zelenou-energii-zastoupena-take-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto