Odborné články

Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii

Zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře vedlo vyspělé státy světa k rozhodnutí jejich nezbytného omezení v souladu se známým Kyótským protokolem. Většině států EU se zatím nedaří stanovené množství skleníkových plynů snižovat. Naopak u nás je redukce CO2 v současné době již velice zřetelná a to především díky omezení těžkého průmyslu. Protože ovzduší nezná hranice, není rozhodující, zda se sníží skleníkové plyny v ČR, nebo v kterémkoliv jiném státě Evropy. A tak vznikla myšlenka tzv. "prodeje" kvót CO2 ze států, které již snížily daný limit do států, kterým se zatím nedaří limity CO2 snižovat. Za odkoupení konkrétního množství kreditů CO2 poskytne tento "kupující" stát finanční prostředky tomu státu, který mu CO2 prodá a to na výstavbu zařízení pro využití biomasy pro energii.

Proto vznikl projekt Evropské asociace pro biomasu (AEBIOM) a Českého sdružení pro biomasu (CZ BIOM), který má za účel nalézt partnery z ČR a EU, pro společnou realizaci investičních projektů v ČR. K tomu je nejvhodnější setkání a navázaní osobních kontaktů. Do projektu jsou zapojeni partneři z 5 států EU a z Polska. V současné době připravujeme již druhé setkání tzv. Byznys Trip II, které se bude konat ve dnech 3. 4. června t.r. O toto setkání je ze zahraničí velký zájem, neboť je již přihlášeno přes 30 účastníků z 11 evropských zemí:. Belgie, Finsko, Irsko, Holandsko, Rakousko, Řecko, Švédsko, Španělsko, Polsko, Estonsko, Slovinsko. Bylo by jistě výhodné pro všechny naše potencionální investory a zájemce o výstavbu zařízení na využívání energetické biomasy, aby tuto příležitost dobře využili a společného setkání se zúčastnili.

BYZNYS TRIP - II bude tentokrát dvoudenní a bude se konat v Praze 6 -Vokovicích v hotelu Krystal, J. Martího 2. V pondělí 3. 6. bude hlavní těžiště programu spočívat v odborné exkurzi, v úterý 4.6. bude pak seminář, kde budou naši i zahraniční odborníci podrobně vysvětlovat způsob "obchodování" s CO2.

V pondělí bude jen krátké společné jednání od 8,30 do 10,00 hod. Zde budou účastníci seznámeni se zahraničními hosty, ale budou zde rovněž představeni naši účastníci, kteří mají již připraven některý projekt či investiční záměr k výstavbě zařízení na využití energetické biomasy. Představení připravovaného projektu v ČR během dopoledního jednání bude mít výhodu snazšího navázání kontaktů se zahraničními hosty a projednávání konkrétní spolupráce na společné realizaci projektu. Doporučujeme proto všem potencionálním investorům, aby neváhali s představením svého projektu.. Výhodné by bylo, kdybychom obdrželi od těchto zájemců stručný popis projektu či záměru, abychom jej mohli předem poskytnout v angličtině zahraničním hostům. Příležitost k rozhovorům bude během exkurze, při společné večeři a případně i následující den, během semináře.

Po tomto krátkém úvodu odjedou všichni společně na exkurzi, na tato místa :

  1. Polní kultura energetické plodiny : šťovík krmný (Rumex patientia x Rumex tjansanicus), pěstovaný jako zdroj energetické biomasy - Struhařov u Benešova
  2. Kotelna na biomasu (dánský kotel 5 MW) - firma Iromez Pelhřimov
  3. Výrobna dřevěných briket - firma Iromez Pelhřimov
  4. Kotelna na biomasu (české kotle - Verner), obec Dešná u Jindřichova Hradce
  5. Bioplynová stanice Třeboň ( zdroj: kejda prast, odpady z ČOV).

V úterý bude seminář zahájen v 9 ,00 a ukončen ve 14 hod., s tímto programem:

J.-M. Jossart, AEBIOM, B.D. Viduna, BTG CZ    Úvod - Kjótský protokol a mechanismus JI
T. Chmelík, MŽP ČR  Joint Implementation v České republice
E. Liese, Senter, NL  ERU-PT: první program JI na světě
P.Bodnar, Vertis, H  Financování projektů pomocí JI
   Přestávka
M. Cmíral, BTG CZ  Praktické zkušenosti s přípravou JI projektů
I. Lubrecht, SGS, NL  Baseline (referenční hladina) a její validace: základní prvky JI projektů
J.-M. Jossart, AEBIOM,B M. Cmíral, BTG CZ  Diskuse a závěr

Zájemci o účast se mohou přihlásit na sekretariátu CZ BIOM: Drnovská 507 Praha 6, příp.e-mailem: vpetrikova@volny.cz nebo biom@vurv.cz. a také Faxem : 02/333 56 940. Bližší informace poskytneme na telefonu: 02/ 333 56 940.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rakouské energetické dny - iniciování spolupráce v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
Volby 2002 - dobré vyhlídky pro fytoenergetiku a kompostárenství?
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Evropské trendy v bioenergetice
Možnosti financování společných projektů na základě obchodování se skleníkovými plyny

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 24.5.2002
Poslední změna: 23.5.2002
Počet shlédnutí: 7627

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii. Biom.cz [online]. 2002-05-24 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/spolecne-projekty-eu-a-cr-pro-vystavbu-zarizeni-k-vyuzivani-biomasy-pro-energii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto