Odborné články

Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?

Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.

Mnoho spotřebitelů elektřiny po celém světě má již možnost zvolit si svého dodavatele elektřiny. Ve více než tuctu zemí celého světa se objevil také marketing zelené elektřiny - tedy samostatného prodeje elektrické energie vyrobené zcela nebo částečně z obnovitelných zdrojů energie. Zahraniční zkušenosti s prodejem zelené elektřiny mohou pomoci pochopit, proč spotřebitelé zelenou elektřinu požadují, jak vytvářet úspěšné marketingové strategie a jak funguje souhra mezi trhem se zelenou elektřinou a politikou využívání obnovitelných zdrojů energie.

Příkladem úspěšného zavedení zelené elektřiny na trhu je Holandsko, kde byla zelená elektřina jako samostatný produkt poprvé představena v roce 1995. Od roku 1999 ji začalo nabízet všech dvanáct distribučních společností. Prodej zelené elektřiny výrazně vzrostl koncem roku 1999, kdy se na propagaci začala podílet mezinárodní ekologická organizace WWF - World Wide Fund for Nature. Kampaň pomohla zvýšit počet odběratelů zelené elektřiny ze 100 000 v září 1999 na 140 000 v lednu 2000. Od té doby poptávku podporuje osvobození zelené elektřiny od daně a propagace ze strany dodavatelů energie, kteří doufali, že tak v předvečer otevření trhu zvýší loajalitu svých zákazníků, neboť všechny domácnosti od 1. července 2001 si mohou vybrat svého dodavatele zelené energie. V dubnu 2002 nakupovalo zelenou elektřinu odhadem 775 000 zákazníků, tj. okolo 13 % domácností (v ostatních zemích, kde byl tento produkt zaveden, si jej zvolilo pouze 1 - 5% zákazníků). V některých regionech podíl na trhu dosáhl dokonce 20 %. Velká většina zákazníků kupuje zelenou elektřinu od svých dosavadních dodavatelů elektřiny - pouze 50 000 zákazníků svého dodavatele změnilo. Na základě průměrné spotřeby elektřiny v domácnosti ve výši 3 300 kWh/rok se odhaduje, že se ročně prodá okolo 2 500 GWh zelené elektřiny, což je více, než v Nizozemí činí výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Aby se poptávka uspokojila, dodavatelé musí zelenou elektřinu dovážet z ostatních evropských zemí nebo nakupovat zelené certifikáty.

V současné době neúčtují v cenách energie hlavní dodavatelé zelené elektřiny žádnou nebo jen nepatrnou přirážku v rozmezí 1,5-9,5 %. Jeden z dodavatelů dosud dokonce prodává zelenou elektřinu levněji.

Holandský trh se zelenou elektřinou byl ve srovnání s ostatními zeměmi velmi úspěšný. Počet zákazníků odebírajících zelenou elektřinu trvale roste, na trh vstoupilo několik nových dodavatelů zelené elektřiny, a trh tak vykazuje známky pokračujícího růstu. Vyvstává však otázka, jak uspokojit poptávku po zelené elektřině vzhledem k tomu, že se elektřina z prakticky všech domácích obnovitelných zdrojů prodala. Až dosud nevyústila nabídka zelené elektřiny v rozvoj nových obnovitelných zdrojů. Vzhledem k omezením, vyplývajícím z vysoké hustoty osídlení, přicházejí v úvahu jen dvě možnosti: výstavba větrných elektráren v pobřežních vodách nebo zvýšení dovozu. Diskuse o větrných elektrárnách v pobřežních vodách jsou v Nizozemí na samotném počátku. Co se týče dovozů, vláda stanovila nová pravidla vydávání zelených certifikátů na dovážené produkty, která by mohla vést k tomu, že holandští odběratelé zelené elektřiny budou podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie v jiných zemích.

Podrobnější popis zkušeností z mnoha dalších zemí: www.nrel.gov/docs/fy02osti/32155.pdf

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Aktuality z oblasti podpory využívání obnovitelných zdrojů
Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na Vaši návštěvu
Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam
Koupili by jste si elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie?
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Zelené obchodovatelné certifikáty ve Velké Británii
Kjótské pružné mechanismy: Vyhlídky pro financování energetických investic

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 17.7.2003
Poslední změna: 16.7.2003
Počet shlédnutí: 6915

Citace tohoto článku:
WÜSTENHAGEN, Rolf: Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?. Biom.cz [online]. 2003-07-17 [cit. 2024-06-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zelena-elektrina-na-liberalizovanych-trzich-v-evrope-marketingova-prilezitost-pro-obchodniky-a-nebo-statni-politika>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto