Odborné články

Koupili by jste si elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie?

Přečetli jste si článek o zelených certifikátech a napadlo vás, že by to nemusel být špatný nápad, koupit si elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje? Díky zeleným certifikátům je to možné. V Holandsku existuje firma World Wide Green, která umožňuje prodej zelené elektřiny na celém světě. A jak to funguje? Zájemce napíše, o jaké množství elektrické energie má zájem (například svou roční spotřebu v kWh). Firma pak zakoupí zelené certifikáty na uvedené množství elektřiny v některé ze zemí s funkčním systémem obchodování s certifikáty, které pak jménem zákazníka uchová. Ten tak získá jistotu, že uvedené množství zelené elektřiny bylo skutečně vyrobeno a prodáno jenom jemu. Nejedná se tedy o fyzickou dodávku elektřiny, ale o obchod s certifikáty. V současné době je možné koupit větrnou energii v ceně 3 eurocenty/kWh (cca 1 Kč/kWh) a elektřinu ze solární fotovoltaiky v ceně 80 eurocentů/kWh (cca 25 Kč/kWh). Platba probíhá přes internet prostřednictvím platebních karet. V některých zemích se jedná o známý způsob, jak snížit environmentální dopady podnikatelské činnosti mnohých firem a přitom si zatraktivnit svou marketingovou politiku.

Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?
Krátké zprávy ze SEVEn
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice
Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska
Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 10.4.2002
Poslední změna: 6.4.2002
Počet shlédnutí: 8258

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: Koupili by jste si elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie?. Biom.cz [online]. 2002-04-10 [cit. 2024-05-29]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/koupili-by-jste-si-elektrinu-vyhradne-z-obnovitelnych-zdroju-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
26 Apr 2002 15:35 Kuera
- reklama na zelenou elektřinu
15 May 2002 09:33 Juraj Krivok
- reklama na zelenou elektřinu
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto