Odborné články

EEBW: Energie efektivně 2002 - možnost účasti na konferenci a výstavě

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2002 se v Kongresovém centru Praha uskuteční 8. mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie Efektivně 2002, s podtitulem "Příležitost pro návratné investice".

Zájemci o prezentaci projektů v oblasti efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů mají možnost do konce dubna přihlásit témata svých přednášek u organizátorů konference, nebo navázat spolupráci při organizaci výstavy energeticky úsporných produktů.

Hlavní tématické okruhy konference jsou:

  • využití biomasy pro vytápění,
  • liberalizace trhu s elektřinou a elektřina z obnovitelných zdrojů,
  • energetické audity,
  • příprava a financování projektů,
  • nízkoenergetické domy,
  • energeticky úsporné osvětlování a
  • Energy Performance Contracting.

Náplní konference budou informace a diskuse o současném stavu a vývoji v oblasti výroby a spotřeby energie v ČR, EU i ve světě, přednášky a panelové prezentace, výstava energeticky úsporných výrobků a například nezávislé poradenství pro spotřebitele.

Konference EEBW: Energie efektivně je tradičním místem pro setkávání a výměnu zkušeností odborníků různých profesí - technických a energetických profesionálů, manažerů a politiků na komunální i státní úrovni, podnikatelů a vrcholového vedení z průmyslové sféry a energetiky. Je to příležitost pro výměnu názorů nad konkrétními aktuálními problémy i pro nová obchodní setkání, příležitost pro neformální diskusi podnikatelů s představiteli státní správy, ale také možnost získání zahraničních zkušeností a navázání nových osobních kontaktů s domácími i zahraničními odborníky z oboru.

Organizační partnery konference jsou Hospodářská komora ČR, Česká energetická agentura, Společnost pro techniku prostředí, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení, Ministerstvo životního prostředí.

Chcete se o konferenci a výstavě dozvědět více? Kontaktujte SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Slezská 7, 120 56 Praha 2, e-mail: eebw@svn.cz, nebo navštivte samostatnou internetovou stránku www.eebw.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nízkoenergetické rodinné domy
Energetické využívání biomasy na Jižní Moravě, realizace centrálního tepelného zdroje ve Velkém Karlově
Biomasa? Tedy efektivně!
VI. ročník Slovak Biomass Forum (21.-22.2. 2005), Bratislava, SR
Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Teplárenské dny v KC Aldis již poosmé

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 2.4.2002
Poslední změna: 30.3.2002
Počet shlédnutí: 5463

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: EEBW: Energie efektivně 2002 - možnost účasti na konferenci a výstavě. Biom.cz [online]. 2002-04-02 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/eebw-energie-efektivne-2002-moznost-ucasti-na-konferenci-a-vystave>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto