Odborné články

Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice

Efektivnější využívání energie, vyšší využití obnovitelných zdrojů energie a liberalizace energetických trhů bezesporu patří mezi klíčové parametry úspěšné transformace ekonomiky České republiky a dalších zemí Střední a východní Evropy při vstupu do Evropské unie. Klíčem k úspěšnému zavádění těchto parametrů jsou především vzájemná výměna zkušeností a informací.

Příležitostí k tomu bude již osmý ročník mezinárodní odborné konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2002 v Kongresovém centru Praha. Akci organizuje obecně prospěšná společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie.

Registrováni jsou již desítky odborníků z České republiky a zahraničí se zájmem o liberalizaci trhu s elektřinou a zelenou elektřinu, energetické využití biomasy, výstavbu nízkoenergetických domů bez navýšených investic, energeticky úsporné osvětlení, energetické audity a jejich význam pro spotřebitele energie, možnosti financování energetických projektů a obchodování s emisemi, Energy Performance Contracting a energetický kontrakting.

Předpokládá se účast 300 až 400 návštěvníků konference, přičemž mezi klíčové řečníky budou patřit Libor Ambrozek, ministr životního prostředí, Pavel Brychta, předseda Energetického regulačního úřadu, Josef Bubeník, ředitel České energetické agentury, Ramiro Cibrian, velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v ČR, Miroslav Marvan, ředitel Operátora trhu s elektřinou, či zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Světové banky, regionálních distributorů elektrické energie, energetičtí auditoři a manažeři, investoři, zastupitelé místní správy, technici i marketeři.

Konference a výstava je organizována s podporou České energetické agentury a Státního fondu pro životní prostředí, pod záštitu hlavního města Prahy, Hospodářské komory ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s United Nations Development Programme, Global Environmental Facility a International Finance Corporation.

Samostatnou součástí akce je odborná výstava se zaměřením na nízkoenergetické budovy, obnovitelné zdroje energie, energeticky úsporné osvětlení a spotřebiče, techniku pro vytápění, finanční a investiční poradenství a počítačovou simulaci budov. Vstup na tuto výstavu je pro veřejnost zdarma.

Podrobné informace o konferenci a výstavě EEBW: Energie efektivně 2002 jsou zveřejněny na internetové stránce www.eebw.cz, kompletní program je možné získat u organizátora, SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s., Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 224 252 115, fax: 224 247 597, nebo e-mailem: eebw@svn.cz

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 „Příležitost pro návratné investice“
Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Kdy je využití biomasy ziskové a kdy ztrátové? A proč? Zeptejte se na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002
Možnosti financování společných projektů na základě obchodování se skleníkovými plyny
EEBW: Energie efektivně 2002 - možnost účasti na konferenci a výstavě
Tři články ze zpravodaje "Zprávy ze SEVEn"

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 29.9.2002
Poslední změna: 7.10.2002
Počet shlédnutí: 5787

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice. Biom.cz [online]. 2002-09-29 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mezinarodni-konference-a-vystava-eebw-energie-efektivne-2002-prilezitost-pro-navratne-investice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto