Sekce cíleně pěstované biomasy

Zájem o pěstování energetické fytomasy a dendromasy stabilně roste. Právem bojuje za to, aby se stalo rovnoprávným oborem v rámci obnovitelných zdrojů energie. Klíčovým krokem v cestě za tímto cílem je vznik Sekce cíleně pěstované biomasy Českého sdružení pro biomasu – CZ Biom, jejíž ambice jsou nemalé. …čtěte více »

 

ODBORNÉ ČLÁNKY:   rychle rostoucí dřeviny | energetické byliny

Jan Habart: Jak ovlivní změna klimatu dostupnost slámy

Jan Habart: Suroviny pro bioplynové stanice, které odolávají suchu a vylepšují půdu

Julie Dajčl: Oběhové hospodářství popela z biomasy

Jan Doležal: Kůrovcová kalamita a její dopad na dostupnost dřevní biomasy

Martin Dubský, Petr Plíva: Komposty na bázi separovaného digestátu a jejich aplikace na ornou půdu

Vojtěch Kotecký: Co se zbytkovou slámou z polí?

Julie Jeřábková, Renata Duffková: Využití digestátu jako hnojiva

Vlasta Petříková: Víceúčelové využívání krmného šťovíku

Carsten Brüggemann, Aline Clalüna: Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood

BIOENERGY International: Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Jiří Adamčík, Jaroslav Tomášek: Stimulace osiva čiroku pro praktické využití

EREF European Renewable Energies Federation: Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení


další články ›

členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

mapa služeb

akce

V současné době neprobíhá žádná akce

Facebook

poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější