Rychle rostoucí dřeviny


odborné články

Vlasta Petříková: Pohled do historie pěstování energetických rostlin k vytápění budov

Jaroslav Bubeník, Jan Weger: Provedení odhadu výnosu plantáže RRD nedestruktivní metodou

Jaroslav Bubeník, Jan Weger: Podrobnější pohled na nedávnou mediální kauzu okolo topolů

Leona Šimková: Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar

Jan Weger, Jaroslav Bubeník: Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování

Václav Sladký: Křídlatka jako energetická plodina

Vlasta Petříková: Rumex OK 2 – surovina pro bioplyn

Vlasta Petříková: Využití krmného šťovíku

Hana Honsová: Pěstování kukuřice na výrobu bioplynu

Jan Saglena: První sklizeň rychlerostoucích dřevin řezačkou NewHolland v ČR se uskutečnila v Posadově

Hana Honsová: Při rekultivaci krajiny se uplatní i energetický šťovík

Helena Doležalová: Křídlatka v české, slovenské a švýcarské právní úpravě


další články ›

členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

mapa služeb

Facebook

poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější

Nenalezena žádná zpráva