Rychle rostoucí dřeviny


odborné články

bezDodavatele, CZ Biom: Kterým mýtům o zelené energii Češi pořád věří?

Jan Doležal: Potenciál biomasy v příštích dekádách

Jan Weger, Bohdan Lojka, Jaroslav Bubeník: Agrolesnické systémy a rychlerostoucí dřeviny

Jakub Houška: Agrolesnictví pomůže krajině i zemědělství

CZ Biom: Biomasa je lídrem evropské energetické transformace

Vlasta Petříková: Víceúčelové využívání krmného šťovíku

EREF European Renewable Energies Federation: Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA: Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude

Marek Řebíček: Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu

CZ Biom: Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020

Vlasta Petříková: Pohled do historie pěstování energetických rostlin k vytápění budov

Jaroslav Bubeník, Jan Weger: Provedení odhadu výnosu plantáže RRD nedestruktivní metodou


další články ›

členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

mapa služeb

akce

V současné době neprobíhá žádná akce

Facebook

poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější