Energetické byliny a traviny

o energetických plodinách


odborné články

ilustrační foto

Vojtěch Pospíšil: Biometan kousek za Vídní

Vyrobený bioplyn z biologicky rozložitelného odpadu lze zužitkovat několika způsoby...

Jan Habart: Vojtěška našla uplatnění v bioplynových stanicích, navíc pomůže ušetřit za hnojiva

Lukáš Jurečka: Udržitelné využití biomasy v energetice: půdoochranné technologie a využití organických hnojiv a především digestátu

Ondřej Holubík, Jan Haberle, Pavel Svoboda, Karel Kubín: Nástroje, jak udržitelně pěstovat biomasu s dobrým vlivem na půdu

Adam Moravec: Nový zákon o POZE si žádá mnoho doprovodné legislativy

Vojtěch Pospíšil: Náhrada rašeliny v zahradnických pěstebních substrátech

Komora OZE: Doporučení zástupců průmyslu obnovitelných zdrojů z Komory OZE vládě, jak zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů

Adam Moravec: Flexibilita na straně spotřeby

Jan Doležal: Uhlíková neutralita, bioenergetika a CCS

bezDodavatele, CZ Biom: Kterým mýtům o zelené energii Češi pořád věří?

Jiří Trnavský, Jan Habart: Rozhovor: Regionální bioenergetika je součástí budoucnosti

Jan Doležal: Potenciál biomasy v příštích dekádách

Julie Dajčl: Potenciál digestátu jako hnojiva v rozvojových zemích


další články ›

členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

mapa služeb

akce

V současné době neprobíhá žádná akce

Facebook

poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější