Sekce cíleně pěstované biomasy

Důvodem ke vzniku sekce cíleně pěstované biomasy (dále jen „Sekce CPB“)  byla snaha zlepšit podmínky pro produkci rostlinné i dřevní biomasy ze zemědělské půdy, a přispět tak k rozvoji tohoto celosvětově perspektivního oboru.

Aktivity Sekce CPB směřují k těmto cílům:

 • rozvoj pěstebních ploch
  Zvýšení podílu využívání rychlerostoucích dřevin, energetických bylin a travin na zemědělské půdě, stejně jako nárůst počtu zemědělců, kteří tyto plodiny pěstují.
 • zastupování co největší množství subjektů v rámci tohoto oboru v ČR
  Aktivně pracovat na zvětšování členské základny s ohledem na širší příležitosti spolupráce, podpory konkurenceschopnosti i společného prosazování cílů.
 • stabilizace trhu
  Vydání doporučení speciálně definovaných pro tento obor.
 • konkurenceschopnost oboru
  Zlepšení rentability produkčního cyklu zejména zvyšováním kvality sadby, pěstebních postupů a technologií, stejně jako kvalitou výsledného produktu.
 • zlepšení legislativního prostředí
  Kladný a jednotný postoj zejména orgánů ochrany přírody k zakládání dlouhodobých kultur na zemědělské půdě. Vyjasnění sporných legislativních otázek v oblasti zakládání a ošetřování těchto kultur.
 • zvyšování kvality oboru
  Zvyšování kvality oboru formou zajišťování kvalitních a ověřených informací pro pěstitele a odběratele biomasy (tvorba dobrovolných standardů a norem).
 • osvěta
  Vzdělávací a marketingové aktivity pro odbornou i laickou veřejnost.
 • podpora oboru ze strany klíčových subjektů
  Dialog se státní správou a klíčovými subjekty z oboru zemědělství i možných odběratelů pro zajištění cílů sekce.

členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

mapa služeb

Facebook

poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější

Nenalezena žádná zpráva