autoři článků

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 354, fax:+420 233 310 636

Články na starém webu CZ BIOMu

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Účast na projektech:

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioplyn

Kapalná biopaliva

Obnovitelné zdroje energie

Pěstování biomasy

Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Bioplyn

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn