Odborné články

Nová legislativa může urychlit obměnu kotlů

Znečištění ovzduší škodlivinami z nevyhovujících kotlů na uhlí je v topné sezóně velkým trápením mnoha obcí. Stát se snaží žalostný stav ovzduší v českých vesnicích a městech podpořit nejrůznějšími prostředky. Ať již pomocí cukru, tedy dotací na zateplování a výměnu kotlů či zdroje vytápění, až po onen pomyslný bič legislativy, která po občanech vyžaduje pravidelné revize kotlů či umožňuje obcím provoz špinavých a neefektivních kotlů na tuhá paliva zcela zakázat. Obce totiž nově dostaly do rukou možnost na svém území vyhláškou zakázat spalování vybraných paliv v kotlích na tuhá paliva, pokud nesplňují zákonné požadavky na vypouštění emisí znečišťujících látek. Jde o zákaz, který bude plošně platit od září 2022. Novelizace však umožňuje obcím individuálně zakázat spalování uhlí v nevyhovujících kotlích již nyní.

Výměna nevyhovujících kotlů

Zákon o ochraně ovzduší obsahuje zákaz provozu kotlů tříd 1 a 2, který by měl nabýt platnosti od září roku 2022. Jde o kotle, které nesplňují požadavky na emise uvedené v příloze č. 12 zmíněného zákona (emise odpovídající alespoň třídě 3). Novelizované znění zákona1, platné od září tohoto roku, dává obcím do rukou nový nástroj. Vyhláškou mohou zakázat spalování vybraných druhů paliv v kotlích, které nesplňují zákonné požadavky na emise, a to ještě před zářím 2022.

Jednotlivé obce mohou díky upravené legislativě sáhnout k tomu, že na zvoleném území zakážou např. spalování uhlí v kotlích. Pokud by se k podobnému opatření obce začaly uchylovat, představovalo by to další tlak na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.

Povinné revize kotlů na tuhá paliva

Zmíněná letošní novelizace zákona o ochraně ovzduší přináší některé změny také ohledně pravidelných revizí kotlů na tuhá paliva. Jde o novou úpravu starší novelizace z roku 2012, která přišla s povinnými revizemi kotlů. Tuto povinnost měly domácnosti vytápěné kotlem na tuhá paliva splnit do konce roku 2016 a následně každé dva roky.

Od letošního září je však platné nové znění zákona, které lhůtu na pravidelné revize prodlužuje ze dvou let na tři roky. Druhá vlna revizí by tak měla proběhnout nejpozději do konce roku 2019.

Ministerstvo životního prostředí po zkušenostech s prvním kolem revizí zvažuje ve spolupráci s Ministerstvem financí zastropování ceny za služby spojené s revizí kotle. Připravuje také databázi revizních techniků, která by měla být spuštěna v průběhu příštího roku. Opatření mají napomoci občanům snáze zajistit revizi svého kotle.

1Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Exkurze na biometanovou stanici Engerwitzdorf
Na lepší nakládání s odpady vyzraje oběhové hospodářství
Vývoj ceny emisní povolenky v letošním roce
Větší projekty budou o novou podporu soutěžit v aukcích
Podpora na udržení zdroje v provozu
Podpora pro rozvoj nových obnovitelných zdrojů
Přiměřenost podpory a tzv. překompenzace

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 27.11.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 2204

Citace tohoto článku:
DOLEŽAL, : Nová legislativa může urychlit obměnu kotlů. Biom.cz [online]. 2018-11-27 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/nova-legislativa-muze-urychlit-obmenu-kotlu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto