Odborné články

Závěry konference Biomasa a Bioplyn 2007

Ve dnech 27. a 28.11.2007 se konal již třetí ročník konference Biomasa a Bioplyn. Pořadatelem této tradiční akce je firma B.I.D. services s.r.o. s odbornou garancí CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu. První den konference byl zaměřen zejména na možnosti energetického využití biomasy a jeho potenciálu v České republice.

Byl představen Akční plán pro biomasu a prostřednictvím zástupců ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, ministerstva průmyslu a obchodu či Energetického regulačního úřadu byly představeny systémy podpory pěstování a využití biomasy. Kromě informace o tom, že ERÚ svým cenovým rozhodnutím navýšil výkupní ceny za elektřinu vyrobenou z biomasy a bioplynu byli posluchači seznámeni také s nepříjemnými fakty, které negativně ovlivní pěstování energetických rostlin. Například dotace na pěstovaní rychlerostoucích dřevin byly přesunuty z nárokové dotace do dotací investičních a tento program navíc ani nebyl spuštěn, neboť k němu Evropská komise doposud nepřipravila nezbytné podklady. Program na podporu pěstování energetických plodin byl zrušen zcela a bez náhrady.

Více optimismu účastníci získali při představení investičních dotací připravených pro roky 2007 – 2013 v rámci Programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství či při představení některých úspěšně realizovaných projektů v oblasti biomasy a bioplynu.

Přínosnou součástí konference byly dvě zahraniční prezentace. Jednalo se o prezentaci možností a omezení využívání biomasy z pohledu ředitelství životního prostředí Evropské komise, kterou představil pan Johan Marcus Carlsson - Reich (DG Environment). Druhou zahraniční prezentující byla Edita Vagonyte, která představila činnost a aktuální projekty evropské asociace pro biomasu AEBiom, jejímž je CZ Biom zakládajícím členem.

Druhý den konference byl věnován bioplynu a technologii anaerobní digesce. Poprvé zde například odborné veřejnosti představila své záměry v oblasti biomasy a bioplynu na území ČR energetická společnost E.ON. Zároveň měli účastníci možnost porovnat záměry a strategii společnosti ČEZ OZE v téže oblasti. Tradičně žádané prezentace se týkaly ekonomiky bioplynových stanic, možností financování projektů a dotačních titulů. Zajímavé portfolio služeb představila GE Money bank s možností financování projektů pomocí úvěrů či leasingu.

Značná část konference i kuloárních debat se týkala nedávno zveřejněného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to zejména ve vztahu k rozdělení garantovaných cen i zelených bonusů v závislosti na vstupních materiálech. Toto opatření hodnotila většina odborníků s rozpaky, neboť požadavek na 50% hmotnostní podíl cíleně pěstované biomasy na celkové hmotě vstupních surovin bude zvyšovat provozní náklady a ani vyšší cena (3 900 Kč/MWh) nebude dostatečná pro požadovaný rozvoj tzv. zemědělských bioplynových stanic. Nové cenové rozhodnutí ERU naleznete na www.eru.cz a je k němu vydána i samostatná tisková zpráva Českého sdružení pro biomasu ze dne 29.11.2007.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konference BIOMASA a BIOPLYN 2007 představí aktuální stav a vývoj oborů

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 29.11.2007
Poslední změna: 9.1.2008
Počet shlédnutí: 4721

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Závěry konference Biomasa a Bioplyn 2007. Biom.cz [online]. 2007-11-29 [cit. 2024-05-26]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zavery-konference-biomasa-a-bioplyn-2007>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto